Handelingen

Den Burg, Elemert 1 - De Poort

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam object: De Poort
Genootschap: Gereformeerde Kerk
Provincie: Noord-Holland
Gemeente: Texel
Plaats: Den Burg
Adres: Elemert 1
Postcode: 1791DD
Sonneveld-index: 05251
Jaar ingebruikname: 1952
Architect:
Huidige bestemming: buiten gebruik
Monument status: geenGeschiedenis

Den Burg - De Poort; foto. H. Vreeman. Zuid-Beijerland

Wederopbouwkerk met dakruiter.

De gereformeerde kerk te Den Burg is als kerkelijke gemeente gesticht door mensen die te ver van Oosterend woonden om twee maal per zondag de diensten daar bij te wonen. In gebouwtjes, zoals de voormalige kleuterschool aan de Waalderstraat en het gebouw van de Texelse fanfare en de garage van de fa. Boekel die eerst gebruikt werd door het Leger Des Heils en nu café-biljart 'In de Grooten Slock' is, werden de diensten gehouden.

De gemeente is zelfstandig geworden op 6 juni 1948. Er waren al gauw plannen om zelf een nieuwe kerk te bouwen, maar in deze na-oorlogse tijd was het verkrijgen van een bouwvergunning een kwestie van geduld. Door het opheffen van de Gereformeerde Kerk in Hersteld Verband was er een kerkgebouw over in Oosterend. Deze ongeveer 20 jaar oude kerk werd aan Den Burg geschonken. De kerk moest worden gesloopt, en alles wat gebruikt kon worden, zoals pannen, spanten, ramen, banken enz. kon in Den Burg weer voor de nieuw te bouwen kerk dienen.

In begin 1951 kwam alles in een stroomversnelling: vergunningen, materiaal e.d. kwamen snel af, en ook de grondaankoop van de Gemeente Texel was gauw geregeld. In de kerkenraadsvergadering van 3 april 1951 werd aan de fa. Jb. Drijver en Zn. de opdracht gegeven om een kerkgebouw, pastorie en vergaderlokalen te bouwen aan de Elemert voor de som van f 79.400,00. Op 30 juli 1951 is door de toenmalige predikant Ds. A.F. Goedendorp de eerste steen voor de kerk gelegd waarna op 21 februari 1952 de opening volgde.

Door de groei van clubs en verenigingen werd uitbreiding van ontvangst- en vergaderruimten noodzakelijk. In 1975 is met veel zelfwerkzaamheid van gemeenteleden aan een flinke uitbreiding gewerkt.

Na ondertekening van een federatieovereenkomst op 21 december 2008 zijn de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente aan de slag gegaan om tot een fusie te komen. Op 8 mei 2011 werd deze fusie feestelijk gevierd en ontstond zo de Protestantse Gemeente Den Burg op Texel. De voormalige gereformeerde kerk heet vanaf dat moment 'De Poort', de hervormde kerk 'De Burght'.

  • 2020 - De kerk aan de Elemert op Texel is verkocht, maar: ’Volgens de koper blijft het gebouw zoals het is’.

Orgel

Eerst werd de gemeentezang begeleid op een groot harmonium. In 1963 leverde Fonteyn & Gaal een orgel voor de Gereformeerde Kerk in Den Burg op Texel. Het instrument is in 1983 door Kaat & Tijhuis volledig gereviseerd. Al het pijpwerk is opnieuw geïntoneerd. De Salicionaal 8' werd vervangen door een Roerfluit 8'. Aan de dispositie is een Dulciaan toegevoegd. Op 16 december 1983 nam men het orgel weer in gebruik. Sinds de vorming van de PKN in Den Burg heeft het gebouw van de Gereformeerde Kerk de naam "De Poort" gekregen. Deze kerk is in 2019 gesloten en verkocht.

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur