Handelingen

Deil, Deilsedijk 25 - Protestantse Kerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Protestantse
Kerk
Genootschap: PKN Protestantse gemeente Deil - Enspijk
Provincie: Gelderland
Gemeente: West Betuwe
Plaats: Deil
Adres: Deilsedijk 25
Postcode: 4158CD
Inventarisatienummer: 11189
Jaar ingebruikname: 1843
Architect:
Huidige bestemming: protestantse kerk
Monument status: Rijksmonument 16498(K)
16496(T)

Geschiedenis

Historische dorpskerk met toren. Oorspronkelijk gewijd aan Sint Lambertus. De toren stamt uit de 12e eeuw. De kerk verving een oudere kerk.

De zondagse eredienst wordt beurtelings in Deil en in Enspijk gehouden.

Omschrijving

Kerk

Uit 1843 daterend KERKZAALTJE behorende bij de reeds beschermde romaanse toren; een met uitzondering van de oostgevel gepleisterd (wit met zwarte plint) 5 traveeën lang gebouw onder met blauwe, verbeterde Hollandse pannen gedekt zadeldak tussen puntgevels; per travee een spitsboogvenster met houten roedenverdeling; in de voorgevel aan de oostzijde een omlijste dubbele deur, drie spitsboogvensters met houten roedenverdeling en een gedenksteen.

Inwendig: gang van oostgevel naar kerkruimte met links daarvan de consistoriekamer; in de kerkruimte een drietal reeds beschermde grafstenen, een reeds beschermde, 18e eeuwse koperen kroonluchter, preekstoel , een bij de restauratie in 1976 weer tevoorschijn gebrachte, oude plavuizen vloer en eikehouten, uit een gesloopte Rotterdamse kerk afkomstige kerkbanken. Eenklaviers orgel in 1856 door H. Knipscheer in Deil geplaatst. Het instrument is een assemblage met veel oud pijpwerk. Het oudste pijpwerk dateert van ca. 1650. In 1950 ingrijpend gerestaureerd door de fa. Van Leeuwen. In 1989 opnieuw gerestaureerd door de Gebr. Reil.

Toren

Toren der Herv.Kerk. Voorzover de ondergeledingen betreft romaans tufstenen bouwwerk, verlevendigd door spaarnissen, met in de westgevel ingebroken gotische ingangsnis, waarin het venster boven de toegangspoort is dichtgezet. Bakstenen bovengeledingen, mogelijk 16e eeuw, bekroond door ingesnoerde naaldspits. Klokkenstoel met klok van J. en W. Philipsen, 1624, diam. 112 cm. Mechanisch torenuurwerk B. Eijsbouts, Asten, 1950, later voorzien van elektrische opwinding.

Externe link

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur