Handelingen

De Westereen, Skoallestrjitte 32 - Gereformeerde Kerk (1963 - 2016)

Uit ReliwikiBezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Gereformeerde Kerk
Genootschap: PKN Gereformeerde Kerk
Provincie: Friesland
Gemeente: Dantumadiel
Plaats: De Westereen
Adres: Skoallestrjitte 32
Postcode: 9271BV
Jaar ingebruikname: 1963
Architect: Steen, G.
Huidige bestemming: buiten gebruik (2018)
Monument status: geen
Sonneveld ID: 09805

Geschiedenis

Moderne kerk met toren.

Gebouwd op de plaats van de gesloopte voorganger. In bijgebouw De Rotonde ook diensten van de Vrije Hervormde Evangelisatie.

  • 2016 kerk wordt verkocht, mogelijk verbouwd tot appartementen.
  • Laatste dienst gehouden op 21 september 2018

In de media

  • Uit Reformatorisch Dagblad , 10 augustus 2016

De protestantse gemeente in Zwaagwesteinde heeft de Rotondekerk, een van haar twee kerkgebouwen, verkocht. In het gebouw komen straks appartementen. De voormalige gereformeerde kerk aan de Skoallestrjitte wordt eigendom van bouwbedrijf Postma in Zwaagwesteinde (Fries: De Westereen), zo laat Jan Wagenaar van het college van kerkrentmeesters weten. Ook de naastgelegen kosterswoning is onderdeel van de verkoop. De –gefuseerde– protestantse gemeente kon geen twee kerkgebouwen in stand houden. Dat zou van de pakweg 1400 leden een te grote financiële bijdrage vergen. Daarom werd besloten om na de fusie verder te gaan met de Toerkerk, en de Rotondekerk op een goede manier te verkopen. „We zijn heel erg blij dat dat is gelukt”, zegt Wagenaar, ook al beseft hij dat het afstoten van de kerk nog altijd tot gemengde gevoelens leidt bij sommige gemeenteleden. „Een gebouw is meer dan alleen stenen. Mensen hebben er een gevoel bij, omdat ze er soms decennialang mee verbonden zijn geweest.” Velen herinneren zich bijvoorbeeld nog de uitbreiding van de kerk ten tijde van de ambtsperiode van ds. Bauke Span (82), nu woonachtig in Zuidlaren. „Daar is veel geld en energie in gestoken toentertijd.” Toch denkt Wagenaar dat velen blij zullen zijn met wat de bestemming van de kerk nu wordt. „De bestaande kerkmuren blijven staan en het is de bedoeling dat er appartementen in komen. Ik denk dat in De Westereen hier ook wel belangstelling voor zal zijn, want zoveel is er niet in deze sector beschikbaar.” Ook met het feit dat de kerk bewaard wordt voor „de slopershamer of bijvoorbeeld zoiets als een bardancing-bestemming”, zal de gemeente blij zijn, denkt hij. De protestantse gemeente heeft ook iets om naar uit te kijken. De Toerkerk zal namelijk ingrijpend worden verbouwd én uitgebreid. „Daar bouwen we een hele nieuwe kerkzaal bij die qua grootte gelijk moet worden aan de Rotondekerk. Ook de indeling van de huidige hervormde kerk gaan we helemaal aanpakken.” De verbouwplannen liggen nu bij de burgerlijke gemeente die er een vergunning voor moet verlenen. „We hopen in het voorjaar van 2017 te kunnen starten met de verbouwing van de Toertsjerke. Doel is dat die vernieuwde kerk dan met Kerst volgend jaar klaar is. Zo lang kunnen we gebruik blijven maken van beide gebouwen.” De Rotondekerk is een gereformeerde kerk uit de zestiger jaren en werd ontworpen door G. Steen. „Er zit een Kochorgel in. We bekijken nog voor welk orgel we gaan kiezen voor de nieuwe kerk. Daar is nog geen besluit over gevallen.” De kosterswoning wordt in september overgedragen. De huidige bewoonster kan daar blijven wonen, zo is afgesproken. „Wat betreft de kerken en de verbouwing zit er geen druk achter. Richtdatum is nu begin 2018, dus we hebben nog even.” Overigens werden in de Rotondekerk in Zwaagwesteinde sinds 1983 met een zekere regelmaat „gezelschaps- en ontmoetingsdagen” gehouden, onder leiding van veehouder H. Boon, zo twitterde Hendrik Jan Kaptijn woensdag in reactie op het bericht dat de kerk is verkocht. Het werd traditie om ieder jaar tweemaal bij elkaar te komen. „Er was bij sommigen geestelijke behoefte om gelijkgezinden te ontmoeten en te spreken”, vertelde Boon –ouderling in de hersteld hervormde gemeente te Hardegarijp– vorig jaar in het Reformatorisch Dagblad. In de beginjaren trokken de bijeenkomsten in Zwaagwesteinde zo’n zestig, zeventig bezoekers, afkomstig uit verschillende kerkverbanden. Dat aantal is teruggelopen tot rond de twintig.

Afbeeldingen

Exterieur