Handelingen

De Mortel, Sint Antoniusstraat - Antonius Abtkerk (1848 - 1904)

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Antonius Abt
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Noord-Brabant
Gemeente: Gemert-Bakel
Plaats: De Mortel
Adres: Sint Antoniusstraat
Postcode:
Inventarisatienummer: 07934
Jaar ingebruikname: 1848
Architect:
Huidige bestemming: afgebroken
Monument status: Geen

Geschiedenis

In 1590 zou in De Mortel een pestkapelletje zijn gebouwd dat voor het eerst genoemd werd in 1636. Het kapelletje was gewijd aan Sint-Antonius Abt, die immers aangeroepen werd bij pestepidemieën. Er heerste in 1636 een pestepidemie die echter betrekkelijk mild van karakter bleek te zijn. Om hiervoor dankbaarheid te betonen aan God werd besloten een nieuwe kapel te bouwen die echter pas gereed kwam in 1689. Het was een achthoekig gebouwtje met een stenen torentje dat bediend werd door een rector. Aan de trage voortgang is nog het verhaal verbonden dat Antonius hierover ontstemd was en zijn varken liet spoken op de bouwplaats: De spraeck ginck doen onder het volck datter dikwils gesien wiert een wit vercksken metten avondt.

De kapel was in 1848 te klein geworden en er kwam een waterstaatskerk Afgebroken voor nieuwbouw.

Afbeeldingen