Handelingen

De Bilt, Dorpsstraat 70 - Dorpskerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Dorpskerk
Genootschap: PKN
Provincie: Utrecht
Gemeente: De Bilt
Plaats: De Bilt
Adres: Dorpsstraat 70
Postcode: 3732HJ
Inventarisatienummer: 03981
Jaar ingebruikname: 1652
Architect:
Huidige bestemming: protestantse kerk
Monument status: Rijksmonument 9570

Geschiedenis

Historisch Hervormd kerkgebouw met charmante koepeltoren.

De Hervormde Gemeente te De Bilt en de Gereformeerde Kerk van de Bilt zijn een brede interkerkelijke samenwerking aangegaan. De kerkgemeenschap behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. Op 1 januari 2009 was de fusie tussen de Opstandingskerk, de Immanuëlkerk en de Dorpskerk te De Bilt officieel een feit, hierdoor ontstond de Protestantse kerk te De Bilt.

Monumentomschrijving Rijksdienst

Kerk

Ned. Hervormde Kerk, 1657. eenvoudig zaalgebouw. Toren met houten bekroning, 1839. Orgel met Hoofdwerk en Bovenwerk, in 1845 gemaakt door de gebr. H.B. en G.W. Lohman. In 1980 gerestaureerd door Flentrop Orgelbouw en uitgebreid met een vrij Pedaal. Klokkenstoel met klok van C. en J. Seest, 1783, diam. 70,5 cm. Op de zuidmuur van de kerk is een houten zuidwijzer geplaatst.

Toren

Toren uit 1839 (Peperbus). De toren is eigendom van de burgerlijke gemeente De Bilt.

School

Kosterij der Ned. Hervormde Kerk. Was tot 1844 mede de enige school in de Bilt. Vormt met het op de achtergrond gelegen kerkgebouw een harmonisch geheel.

In de media

Uit Het Centrum, 28 December 1920.

DE BILT, 27 December. Gisteravond omstreeks 10 uur ontdekte een agent van politie, dat er brand was ontstaan in de Ned. Herv. Kerk, aan den Utrechtschen weg alhier. Dadelijk werd de Brandweer gewaarschuwd die het vuur zoo krachtig mogelijk aanpakte met een slang op de waterleiding en een brandspuit, dat de brand binnen een kwartier was bedwongen. Om het vuur, dat in een koker van het bovenste gewelf speelde, te blusschen, moest men de waterleidingsslang over het dak heen leiden. De bankgroop ter rechterzijde van den preekstoel is geheel uitgebrand, terwijl aan het orgel ernstige schade is toegebracht. Ook zijn verschillende glasruiten gesprongen. Verzekering dekt de schade, die nogal belangrijk is. Het orgel kan voorloopig niet gebruikt worden. Als oorzaak van den brand wordt genoemd het vuur, dat achtergebleven was in een stoof. De belangstelling was groot, de tramdienst ondervond door de over de rails gelegde slang een weinig vertraging.

Externe link

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur