Handelingen

Damwâld, Foarwei 19 - Andreaskerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Andreas
Genootschap: Christelijke Gereformeerde Kerk
Provincie: Friesland
Gemeente: Dantumadiel
Plaats: Damwâld
Adres: Foarwei 19
Postcode:
Inventarisatienummer: 08815
Jaar ingebruikname: 1945
Architect: na te gaan
Huidige bestemming: kerk
Monument status: geen

Geschiedenis

Gebouwd in 1937-1938 als Verenigingsgebouw. In 1945 in gebruik genomen als Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt. Uitbreiding 1997 met voorbouw. In 2010 buiten gebruik toen de gemeente, met de naam "De Begroeting", is opgeheven. De kerk is toen gekocht door de Andreasgemeente van de Christelijke Gereformeerde kerk Broeksterwoude. Door een kerkscheuring was de Christelijke Gereformeerde Kerk van Broeksterwoude opgesplitst in twee afzonderlijke gemeenten. Aanvankelijk maakten beide gemeenten gebruik van hetzelfde kerkgebouw in Broeksterwoude, maar door het beschikbaar komen van deze kerk is de Andreasgemeente naar Damwoude verhuisd. Andreasgemeente Broeksterwâld maakt gebruik van deze kerk.

Orgel

Het orgel is gebouwd door J. de Koff en Pels & van Leeuwen in 1971 voor de HBO Scholengemeenschap de Driestar in Gouda. In 2012 is het orgel overgeplaatst naar de Andreaskerk in Damwoude door Consultare Orgelbouw. Het orgel werd tevens gereviseerd. Wat er met het vorige orgel in de Andreaskerk is gebeurd (gebouwd door S. Bak in 1978) is niet bekend.

In de media

  • Uit Reformatorisch Dagblad, 25 mei 2010.

De christelijke gereformeerde Andreasgemeente te Broeksterwoude heeft het gebouw van de gereformeerde kerk vrijgemaakt te Damwoude gekocht, aldus scriba J.W. Kooistra van de Andreasgemeente vorige week. De gereformeerde kerk vrijgemaakt te Damwoude hield eind maart op te bestaan.

In de jaren 90 deed zich een scheuring voor in de christelijke gereformeerde kerk te Broeksterwoude. Die resulteerde in het ontstaan van twee gemeenten, die beide in hetzelfde gebouw kerken: de Andreasgemeente en de Petrusgemeente.

Zo’n drie jaar geleden stelde de kerkenraad van de Petrusgemeente een boedelscheiding voor. Dat leidde er, in goed onderling overleg, toe dat de Petrusgemeente in het gebouw in Broeksterwoude blijft kerken en dat zij de Andreasgemeente uitkocht. Die heeft vervolgens de kerk in Damwoude gekocht.

Vermoedelijk zal de overdracht in juni plaatsvinden. Daarna moet het een en ander verbouwd en opgeknapt worden. De pastorie wordt geschikt gemaakt voor een crèche en voor het houden van vergaderingen. De kerkzaal met honderd zitplaatsen is geschikt voor de Andreasgemeente.


  • Uit Nederlands Dagblad, 4 maart 2010.

De vrijgemaakt-gereformeerde kerk in het Friese Damwoude sluit eind deze maand haar deuren. Zondag 28 maart wordt de laatste kerkdienst gehouden in het eigen kerkgebouw De Begroeting, zo heeft de gemeente gisteren in een verklaring bekendgemaakt. Het besluit tot opheffing is afgelopen najaar gevallen en kreeg in november fiat van kerken in de regio Buitenpost.

De in november 1944 opgerichte gemeente telt nu nog zo'n negentig leden. Vorig voorjaar werd al duidelijk dat de gemeente zonder eigen predikant moeite had de ambten van ouderling en diaken in te vullen. Toen werd ze, op eigen verzoek, onder tijdelijk toezicht gesteld van de naburige kerk in Noardburgum.

De kerkenraad van Damwoude is sinds 2001 op zoek geweest naar samenwerking met kerken in de regio, maar "dat is om diverse redenen helaas niet gelukt", aldus de kerkenraad. Gemeenteleden wordt nu gevraagd zich aan te sluiten bij kerken in de omgeving. Damwoude ligt even onder Dokkum, in de omgeving bevinden zich enkele - veelal ook kleinere - vrijgemaakt-gereformeerde kerken.

Onduidelijk is nog wat met het kerkgebouw en de pastorie gaan gebeuren. "Hopelijk kan het gebouw een passende functie krijgen voor een andere kerkelijke gemeente", laat de kerkenraad weten.

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur