Handelingen

Dalfsen, Prinsenstraat - Cyriacus (1866 - 1939)

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Cyriacus
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Overijssel
Gemeente: Dalfsen
Plaats: Dalfsen
Adres: Prinsenstraat
Postcode:
Inventarisatienummer: 19176
Jaar ingebruikname: 1866
Architect:
Huidige bestemming: winkel
Monument status: geen


Geschiedenis

Buiten gebruik 1939, daarna vervangen door de huidige St. Cyriacuskerk. Het pand is niet gesloopt maar is verbouwd tot winkel.

In de media

  • Uit De Stentor, 18 december 2018

Wat zullen de Dalfser katholieken twee eeuwen geleden blij zijn geweest dat ze niet meer door weer en wind lopend naar Hoonhorst moesten om het hoogfeest van Kerstmis te vieren. Op 22 december 1818 zegende pastoor Poelmans uit Hoonhorst een verbouwde woning in als ‘bijkerk’ van de Cyriacusparochie in Hoonhorst. In de Middeleeuwen hebben de Dalfser katholieken het beter voor elkaar. Een in de elfde eeuw gebouwd Romaans kerkje wordt in de vier volgende eeuwen uitgebouwd tot een kerk met toren en zijbeuken in Gotische stijl, met als patroonheilige Cyriacus. Maar ook aan Dalfsen gaat de Reformatie niet voorbij. Pastoor Oldertijden moet het veld ruimen nadat in 1581 de 'dienst der papen' officieel wordt verboden en tien jaar later de eerste hervormde predikant, Josia Bertmannus, aantreedt. Met de bouw van een rooms-katholieke schuurkerk in Hoonhorst, in 1770, komt een eind aan een bijna twee eeuwen durende moeilijke periode voor de Rome-getrouwen. Maar makkelijk krijgen ze het nog niet, want de Dalfser ‘papen’ moeten eerst de Vecht oversteken om ter kerke te kunnen gaan. De nu met blauwe bogen getooide Vechtbrug is er dan nog niet. Ter hoogte van de huidige spoorbrug, bij het Nierveer, kunnen ze met een bootje de Vecht overvaren en het kerkepad volgen via een lange rechte zandweg. Die laan heet nu nog steeds de Papenallee.

Eigen kerk

Onder pastoor Poelmans wordt in 1817 een kerkcommissie gevormd die streeft naar een eigen katholieke kerk voor de ruim 300 roomse Dalfsenaren, want de oversteek van de Vecht is vooral in de wintermaanden wel erg gevaarlijk. Begin 1818 wordt voor 1800 gulden een oud vervallen huis aangekocht, en verbouwd tot kerk. ,,Dat pand aan de Wilhelminastraat 6 staat er nog steeds en biedt nu onderdak aan kinder- en babykledingzaak Kiddybe’’, wijst Ben Kloosterman, schrijver van het parochieboek dat twee jaar geleden verscheen met 240 rijk geïllustreerde pagina's over de historie van de Heilige Cyriacus in Dalfsen. ,,Direct links naast de ingang was een woonruimte voor de koster met een bedstee, en een ruimte voor de geestelijken. Op 22 december 1818 was de plechtige inzegening door pastoor Poelmans. Voor het eerst na de Reformatie konden de katholieken uit dorp Dalfsen en uit het buitengebied ten noorden van de Vecht weer ter kerke gaan in een eigen kerkgebouw. Daarmee was een einde gekomen aan de zwerftochten van schuilkerk naar schuilkerk en van een tijdelijke kerkgang naar Hoonhorst. Het was voor de parochianen natuurlijk een hoogtijdag, al bleven ze voor bepaalde kerkelijke plechtigheden zoals doop, vormsel en huwelijk aangewezen op Hoonhorst.’’

Eigen parochie

Het betekent ook de opmaat naar weer een zelfstandige parochie. In 1858 verkondigt de aartsbisschop van Utrecht tijdens een bezoek aan Dalfsen de blijde boodschap dat de Dalfser gelovigen weer een eigen parochie mogen stichten, op voorwaarde dat voor de pastoor een ‘behoorlijke woning’ (pastorie) wordt gevonden. Dat lukt, direct naast de kerk. Per koninklijk besluit wordt op 14 november 1859 het herstel van de parochie Dalfsen bezegeld door koning Willem III. Dat heeft ook als voordeel dat men voor de meeste kerkelijke plechtigheden niet meer aangewezen is op Hoonhorst. Alleen voor begrafenissen moet de Vecht nog worden overgestoken. De oorspronkelijke ‘bijkerk’ werd gaandeweg te klein, waarna een nieuwe kerk wordt gebouwd die in april 1866 wordt ingewijd. Die nieuwe kerk stond tegenover het huidige kerkgebouw, dat op 18 april 1939 wordt ingezegend door de aartsbisschop van Utrecht.

Afbeeldingen