Handelingen

Culemborg, Achterstraat 2 - Evangelisch-Lutherse Kerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Evangelisch-Lutherse Kerk
Genootschap: PKN Evangelisch-Lutherse Kerk
Provincie: Gelderland
Gemeente: Culemborg
Plaats: Culemborg
Adres: Achterstraat 2
Postcode: 4101BB
Sonneveld-index: 11169
Jaar ingebruikname: 1839
Architect:
Huidige bestemming: Kerk
Monument status: Rijksmonument 11525

Geschiedenis

Belangrijke, recht gesloten zaalkerk met zeshoekig houten klokkentorentje.

  • 2017 Bijna tachtig jaar bestaat in Culemborg de Hervormde evangelisatie op gereformeerde grondslag. De leden komen bijeen in de Lutherse kerk aan de Achterstraat. Vergrijzing en krimp maken het voortbestaan van dit kerkgenootschap echter moeilijker. Hoewel diverse media melden dat op 31 december het doek zal vallen, is dit nog lang niet zeker. Tot die tijd zoekt deze gemeente nog zeker naar een voortzetting voor de groep trouwe kerkgangers.
  • 2018 Op 30 december 2017 is de locale Hervormde evangelisatie op gereformeerde grondslag opgeheven. De kerk is onverminderd in gebruik bij de Evangelisch Lutherse Kerk.

Monumentomschrijving Rijksdienst

Evangelische Lutherse Kerk. Op de hoek van de Goilberdingerstraat en Achterstraat gelegen, eenvoudige, bakstenen zaalkerk, herbouwd in 1839 ter plaatse van de in 1676 ten behoeve van de Lutheranen herbouwde kapel van het reeds in 1386 vermelde St. Pietersgasthuis. Het gebouw draagt een schilddak met aan de voorzijde een zeshoekig houten koepeltorentje, heeft spitsboogvensters en een ingang in eenvoudige Empire-omlijsting. Inwendig een spitsbogig houten tongewelf en een kansel met lezenaar en doophek uit omstreeks 1840. Links en rechts van de kansel herenbanken met panelen, die sculptuur uit 1676-1677 vertonen. Orgel met Hoofdwerk en Nevenwerk, in 1897 gemaakt door G. van Druten. Klokkenstoel met klok van G. Schimmel, 1686, diam. 48,8 cm.

Gebouwomschrijving SKKN

Oorspronkelijk hield de Lutherse gemeente te Culemborg (voornamelijk bestaand uit het hof van de Duitse graaf van Culemborg) haar diensten in de kasteelkapel. In 1672 echter werd de kapel van het Pietersgasthuis bestemd tot Lutherse kerk, en deze is in 1676-1677 onder auspiciën van graaf Georg Friedrich van Waldeck-Pyrmont verbouwd. In 1839 werd het gebouw nogmaals inwendig en uitwendig sterk veranderd.

Externe links

Afbeelding

Exterieur

Interieur