Handelingen

Categorie

VrEG

Uit Reliwiki

Vrije Evangelische Gemeenten (niet bij Bond) - De Vrije Evangelische Gemeenten kennen twee overkoepelende organen, namelijk de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland en de Federatie van Vrije Evangelische Gemeenten. De verschillende gemeenten zijn verdeeld over beide organen.