Handelingen

Categorie

VEG

Uit Reliwiki

Vrije Evangelische Gemeenten - behoren tot de bredere bedding van het protestantisme. De gemeentevorm is congregationalistisch. De plaatselijke gemeente is zelfstandig en er is geen synode of synodale gezagsstructuur. De ambststructuur is presbyteriaal. Men vindt er de ambten van ouderling en diaken zoals in de andere protestantse kerken uit de calvinistische traditie. Veel VEG werken samen in een overkoepelende organisatie.