Handelingen

Categorie

Gemeente Leeuwarderadeel

Uit Reliwiki

Nederlands:de gemeenten Leeuwarden en Leeuwarderadeel, alsmede de dorpen Baard, Bears, Easterlittens, Hilaard, Húns, Jellum, Jorwert, Leons, Mantgum en Weidum van de gemeente Littenseradiel: samenvoeging in de bestaande gemeente Leeuwarden. De gemeente Leeuwarderadeel houdt dus op met bestaan per 1-1-2018

Deze categorie bevat geen pagina’s of media.