Handelingen

Categorie

Gemeente Het Bildt

Uit Reliwiki

Nederlands:de gemeenten Franekeradeel, het Bildt en Menaldumadeel, alsmede de dorpen Baaium, Spannum, Winsum en Wjelsryp van de gemeente Littenseradiel: samenvoeging tot een nieuwe gemeente Waadhoeke.Gemeente Het Bildt houdt dus op met bestaan per 1-1-2018

Deze categorie bevat geen pagina’s of media.