Handelingen

Categorie

CGKV

Uit Reliwiki

Christelijke Gereformeerde Vrijgemaakte Kerk is een samenwerkingsgemeente van de Christelijke gereformeerde kerk en Gereformeerde kerk vrijgemaakt.