Handelingen

Cadier en Keer, Rijksweg 15 - Kapel Paters Afrikaanse Missie

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Kapel Paters Afrikaanse Missie
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Limburg
Gemeente: Margraten
Plaats: Cadier en Keer
Adres: Rijksweg 15
Postcode: 6267AC
Inventarisatienummer: 12697
Jaar ingebruikname: 1957
Architect: Swinkels, A.H.J.
Huidige bestemming: Woon- / Zorgcentrum
Monument status: Geen

Complex

Het complex bestond oorspronkelijk uit:

Geschiedenis

Paters Afrikaanse Missie, herbouwd nadat het voorgaande gebouw door brand verloren was gegaan (1954) daarna herbouwd (met kapel), nu museum.

Het Missiehuis, waar decennia lang een gymnasiale opleiding voor priesterstudenten werd gegeven, heeft in 1968 de laatste studenten zien vertrekken. In de jaren daarna hebben de paters hun werkzaamheden verplaatst van het lesgeven naar andere activiteiten, zoals vrijwilligerswerk, het stichten van het Afrika-museum en het Sivos. In 2000 woonden er nog 53 mensen in het huis: 32 paters, 6 zusters, 8 studenten, 2 rustende pastoors met hun huishoudelijke hulpen en een zus hiervan en 2 gasten. Van de paters is een deel rustend en een deel actief in onder meer vrijwilligerswerk en bestuurlijke activiteiten. Ieder heeft zijn eigen dagelijkse bezigheden. Driemaal per dag komt men samen om de maaltijd te nuttigen en tevens is er drie keer per dag gelegenheid tot gezamenlijk gebed. Begin jaren negentig van de twintigste eeuw zijn de voormalige lerarenkamers in het gebouw verbouwd en aangepast aan de huidige eisen van een zorgeenheid. Hier verblijven nu zo’n 27 hulpbehoevende paters en zusters. Deze zusters van het de orde Les soeurs de Notre-Dame des Apôtres namen vroeger de huishoudelijke taken voor hun rekening en zijn nu uit solidariteit gebleven om hun laatste jaren hier door te brengen.

Na 2000 heeft het complex tot 2014 onderdak verleend aan het Afrikamuseum.

Het museum moest eind 2013 de deuren sluiten.

De huidige locatie in een klooster van de Sociëteit van Afrikaanse Missiën in Cadier en Keer wordt omgebouwd tot woon-zorgcomplex.

Afbeeldingen