Handelingen

Bussum, Mecklenburglaan 50 - Evangelisch-Lutherse Kerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Evangelisch-Lutherse Kerk
Genootschap: Evangelisch-Lutherse Kerk
Provincie: Noord-Holland
Gemeente: Gooise Meren
Plaats: Bussum
Adres: Mecklenburglaan 50
Postcode: 1404BH
Inventarisatienummer:
Jaar ingebruikname: 1903
Architect: F.B. Jantzen, Amsterdam (uitbreiding)
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Geen

Geschiedenis

Verbouwd en uitgebreid in 1930.

  • 2016 - Op 1 januari 2016 zijn de lutherse gemeenten Naarden-Bussum en Hilversum samengevoegd, op termijn zal de kerk in Bussum worden afgestoten.
  • 2020 - Kerk in Hilversum gesloten, dus die in Bussum blijft nog in gebruik..

In de media

  • Uit Het Nieuws van den Dag, 11 April 1903.

Het nieuwe kerkgebouw voor Naarden-Bussum is thans voltooid, en zal aanstaande Zondag, Eersten Paaschdag, in gebruik genomen worden. De predikanten, P. van Wijk Jr. en P. Groote, uit Amsterdam, zullen dan de godsdienstoefening leiden, waarbij zich ook een zangkoor zal doen hooren.

Gebouwomschrijving SKKN

Eind december 1901 werd de Evangelisch Lutherse gemeente Naarden-Bussum gesticht, toen nog ressorterend onder de hoofdgemeente Weesp. Eerder had er al, sinds 1640-1645, in Naarden een Lutherse gemeente bestaan, die echter in de loop van de negentiende eeuw ter ziele ging. In 1912 werd de nieuw opgerichte gemeente zelfstandig. In eerste instantie had men gekerkt in gebouw Concordia te Bussum. Men wilde echter een eigen kerkgebouw op een lokatie centraal tussen Naarden en Bussum en zodoende werd een stuk grond aangekocht, gelegen tussen de Mecklenburglaan en de Brinklaan. Hierop werd in 1903 een nieuwe kerk gebouwd, ontworpen door architect Nierop uit Maartensdijk. Aannemer was dhr. Jurriaan uit Naarden. Het gebouw werd op 12 april 1903 ingewijd. De kerk was in haar oorspronkelijke gedaante een kruiskerk in gotiserende trant met een absis aan de Brinklaanzijde, een dakruiter op de kruising en inwendig een gewelfd plafond. Het gebouw voegde zich harmonieus in de omringende woonwijk.

Vanwege ruimtegebrek werd in 1937 onder leiding van architect Ferd. B. Jantzen een nogal ingrijpende verbouwing gerealiseerd. De bekapping werd omhooggebracht, er kwam een nieuwe dakruiter, de absis werd weggebroken en het gesloopte deel verlengd. De ramen werden gewijzigd in de stijl van de Amsterdamse School en enkele storende ramen werden dichtgemetseld. Ook de hoofdingang aan de Mecklenburglaan kreeg een andere vorm, terwijl inwendig een tribune werd aangebracht en de meubilering in de trant van de Amsterdamse School werd vernieuwd. Doordat de kerk een witte kleur kreeg, is ze sindsdien wat prominenter in de straat aanwezig.

Tenslotte moderniseerde men in 1992 het liturgisch centrum tot de huidige vorm, waarbij de prominente kansel en een deel van de kerkbanken uit 1937 helaas het veld moesten ruimen.

Orgel

Het orgel is in 1910 gebouwd door de firma A.S.J. Dekker (Goes). In 1937 wijzigt H.W. Flentrop (Zaandam) het front en de dispositie. In 1959 wordt het orgel gereviseerd door D.A. Flentrop. In 1968 is het instrument verbouwd door de firma Fonteijn & Gaal (Amsterdam). Daarbij wordt de zwelkast verwijderd en de dispositie gewijzigd.

Foto: Johannes van den Berg
Dispositie
  • Manuaal I: Prestant 8' - Roerfluit 8' - Prestant 4' - Mixtuur 1 1/3' 3 sterk.
  • Manuaal II: Holpijp 8' - Roerfluit 4' - Octaaf 2' - Larigot 1 1/3' - Sesquialter 2 sterk - Tremulant.
  • Pedaal: Subbas 16' - Gedekt 8' (transm.) - Fluitbas 4' (transm.).
  • Koppelingen: P + I - P + II - I + II.

Elektro-pneumatische kegelladen. Manuaalomvang: C-f3. Pedaalomvang: C-d1.

Externe link

Afbeelding