Handelingen

Broeksterwâld, Kavelwei 39 - Christelijke Gereformeerde Kerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Petrus
Genootschap: Christelijke Gereformeerde Kerk
Provincie: Friesland
Gemeente: Dantumadiel
Plaats: Broeksterwoude
Adres: Kavelwei 39
Postcode:
Inventarisatienummer: 08792
Jaar ingebruikname: 1952
Architect:
Huidige bestemming: kerk
Monument status: geen

Geschiedenis

Petrusgemeente. Tot 2010 twee Christelijke Gereformeerde groeperingen. In 2010 is de Andreasgemeente verhuisd naar Damwâld.

Orgel

Het orgel is gebouwd door Van den Heuvel Orgelbouw in 1981.

In de media

  • Uit Reformatorisch Dagblad, 15 oktober 2011.

De christelijke gereformeerde Andreasgemeente in het Friese Broeksterwoude kerkt sinds eind augustus in een vernieuwd kerkgebouw, zo meldde de kerkenraad vorige week. Het afgelopen jaar zijn er vergaderruimten bij de kerk gerealiseerd.

Het vernieuwde kerkgebouw is op 26 augustus in gebruik genomen. In een meditatieve dienst stond oud-predikant ds. H.H. de Haan stil bij 1 Koningen 8:29a: „Dat Uw ogen open zijn nacht en dag over dit huis.” Voorafgaand aan de dienst werd de kanselbijbel door twee kinderen van de zondagsschool binnengedragen en geopend op de kansel.

De gemeente van Broeksterwoude –waar nog een tweede cgk-gemeente is– ontving van ds. De Haan een historisch bord met daarop de tekst van 1 Koningen 8:29a. De predikant bood het bord aan namens de kerkenraad van de onlangs opgeheven gemeente van Klundert in West-Brabant. Het was in het verleden in Klundert overhandigd door ds. P. Dijkstra, die van 1932-1948 predikant was van Broeksterwoude.

Door een onenigheid in november 1990 bestaan er in twee Christelijke Gereformeerde kerken. De ene is de Andreasgemeente en de andere is de Petrusgemeente. Beide gebruiken, in aparte diensten, het kerkgebouw. (51-04)

  • Uit Reformatorisch Dagblad, 25 mei 2010.

De christelijke gereformeerde Andreasgemeente te Broeksterwoude heeft het gebouw van de gereformeerde kerk vrijgemaakt te Damwoude gekocht, aldus scriba J.W. Kooistra van de Andreasgemeente vorige week. De gereformeerde kerk vrijgemaakt te Damwoude hield eind maart op te bestaan.

In de jaren 90 deed zich een scheuring voor in de christelijke gereformeerde kerk te Broeksterwoude. Die resulteerde in het ontstaan van twee gemeenten, die beide in hetzelfde gebouw kerken: de Andreasgemeente en de Petrusgemeente.

Zo’n drie jaar geleden stelde de kerkenraad van de Petrusgemeente een boedelscheiding voor. Dat leidde er, in goed onderling overleg, toe dat de Petrusgemeente in het gebouw in Broeksterwoude blijft kerken en dat zij de Andreasgemeente uitkocht. Die heeft vervolgens de kerk in Damwoude gekocht.

Vermoedelijk zal de overdracht in juni plaatsvinden. Daarna moet het een en ander verbouwd en opgeknapt worden. De pastorie wordt geschikt gemaakt voor een crèche en voor het houden van vergaderingen. De kerkzaal met honderd zitplaatsen is geschikt voor de Andreasgemeente.

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur