Handelingen

Broek op Langedijk, Dorpsstraat 72 - Hervormde Kerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Hervormde kerk
Genootschap: PKN Hervormde gemeente Broek op Langedijk
Provincie: Noord-Holland
Gemeente: Dijk en Waard
Plaats: Broek op Langedijk
Adres: Dorpsstraat 72
Postcode: 1721BK
Sonneveld-index: 05181
Jaar ingebruikname: 15e
Architect:
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Rijksmonument 23923

Geschiedenis

Historische kerk met toren. Ned. Herv. Kerk. Oorspronkelijk gewijd aan de Heilige Pontianus. Orgel, in neogotische kas, in recht afgesloten oostelijke koorwand.

Monumentomschrijving Rijksdienst

Ned. Herv. Kerk. Eenbeukig laat-gotisch gebouw, bestaande uit schip (XVIa) en smaller 15e eeuws koor. In de westgevel boven de ingang een spitsboognis met traceringen; boven deze gevel een houten torentje. Preekstoel 1709; koperen doopboog XVIIc; tiengebodenbord 1642; drie koperen kronen; twee zilveren avondmaalsbekers 1655. Klokkenstoel met klok van Geert van Wou, 1504, diameter 99,7 cm.

Orgel

Het orgel in de Hervormde Kerk te Broek op Langedijk is een werkstuk van de Duitse orgelmaker Euler. Het werd in 1884 gebouwd. De kerkvoogdij liet op 24 november 1883 een advertentie plaatsen in de Kerkelijke Courant, met een oproep aan orgelmakers voor het indienen van een offerte. Door de firma Vermeulen te Alkmaar is het instrument in 1945 gereviseerd, waarbij ook de dispositie is gewijzigd. In 1984/1985 restaureerde de firma Koch het orgel. Op 8 juni 1985 nam men het orgel weer in gebruik. Teke Bijlsma bespeelde het hierbij.

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur