Handelingen

Breda, Langendijk 50 - Pelgrimskerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Pelgrimskerk
Genootschap: Gereformeerde Kerken in Nederland
Provincie: Noord-Brabant
Gemeente: Breda
Plaats: Breda
Adres: Langendijk 50
Postcode: 4819EW
Inventarisatienummer: 07153
Jaar ingebruikname: 1966
Architect: Egberts, D.
Huidige bestemming: buiten gebruik
Monument status: geen


Geschiedenis

 • Gebouwd als - na de Zandbergkerk - tweede Gereformeerde Kerk in Breda, i.p.v. de Heuvelkerk. Toren, waarin 1 klok, door storm verwoest 1984, vervangen door lagere klokkenstoel. Buiten gebruik 2005, interieur verbouwd tot lokaal van het Luzac College; ruimtewerking daardoor verloren gegaan; kleurrijke glas-appliqué ramen (grotendeels) bewaard.
 • Naar een ontwerp van D. Egberts is in 1965 aan de Langedijk de Gereformeerde Pelgrimskerk gebouwd. Tijdens een storm op 22/23 november 1984 is de toren omgewaaid en nooit meer opgebouwd. Zondag 6 november 2005 is in de Pelgrimskerk de laatste dienst gehouden. De kerk is verkocht aan het Luzac College. De kerkgangers gaan nu naar de Johanneskerk van Princenhage (1819) en de geheel verbouwde en aangepaste Marcuskerk (1965). De Marcuskerk is zondag 13 november 2003 officieel opnieuw in gebruik genomen.

Overeenkomst met andere kerk

Een kerk die veel op de Pelgrimskerk lijkt, en die qua interieur (o.a. kleurrijke raampartijen, kerkbanken) nog wel intact is, is de Geref. Kruiskerk in Wezep-Hattemerbroek, ao. 1967-1968, eveneens van architect D. Egberts. Van deze Kruiskerk is een beschrijving te vinden op een website via een website van PKN Nederland.

Nadere omschrijving

 • Naam monument: Pelgrimskerk
 • Bouwstijl: Naoorlogs modernisme
 • Bouwperiode: 1965
 • Bijzonderheden: Toegevoegd n.a.v. een inventarisatie van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, 2004
 • Exterieur:
  • Plattegrond: vierkant
  • Dak: Tentdak 15 m hoog
  • Toren: boven ingang
  • Materiaalgebruik: baksteen, stalen ramen
  • Bijzonderheden: verdiepingskerk; kerkzaal boven, nevenruimtes beneden, losstaande ingang met torentje en gang
 • Interieur:
  • Bankenplan: basilicaal, half gebogen
  • Orgel:
  • Liturgisch centrum: verhoogd
  • Nevenruimtes: 9, gemeentezaal naast kerkzaal afgescheiden met schuifwand
  • Verandering / verbouwing: -
  • Bijzonderheden: vensters voorzijde indirect licht, glas-applique in kerkzaal
  • Gaafheid: deels gaaf


Afbeeldingen

Exterieur

De eerste 2 exterieurfoto's zijn van de oude, in 1984 verwoeste toren. De overige exterieurfoto's zijn van de in lagere vorm herstelde kerktoren.

Interieur