Handelingen

Breda, Baronielaan 20 - Kloosterkapel Franciscanessen

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Noord-Brabant
Gemeente: Breda
Plaats: Breda
Adres: Baronielaan 20
Postcode: 4818RA
Inventarisatienummer: 17778
Jaar ingebruikname: 1901
Architect: vermoedelijk P.J. van Genk
Huidige bestemming: woningen en ateliers
Monument status: Rijksmonument 526117

Geschiedenis

Voormalig klooster, rechts naast de Heilig Hartkerk. Verbouwd tot kantoor, woningen, ateliers.

Tekst uit Databestand kloosters in Nederland: Het klooster Sint Gerardus werd nieuwgebouwd opgeleverd en ingezegend in 1901 aan 'de boulevard naar het Mastbosch' onder de gemeente Teteringen, later Baronielaan te Breda. Behalve lagere- en kleuterscholen had men er vanaf 1917 ook een ULO-school. Aanvankelijk praktiseerden de zusters in de Baronielaan standenscholen, waar meer, minder of geen schoolgeld werd betaald. Bij het invoeren van de Mammoetwet in 1968 werd de school een categoriale Mavo: de Virgo Maria Mavo. Later is deze school opgegaan in een scholengemeenschap. In 1964 werd het pand verkocht als kantoor aan de GGZ regio Breda.

Monumentomschrijving Rijksdienst

Inleiding

Aan de noordelijke zijde van de H. Hartkerk aan de Baroniestraat staat het voormalige KLOOSTER, in 1900 gesticht door de zusters Franciscanessen van de Congregatie der penitenten Recollectinen uit Etten. Het klooster is in 1900-1901 gebouwd, naar alle waarschijnlijkheid naar een ontwerp van P.J. van Genk in een mengeling van Neo-Renaissance en Neo-Gotiek. De orde heeft het klooster in 1964 verlaten. Het klooster sluit qua stijl en detaillering aan bij de bebouwing met kerk en pastorie. Het gebouw heeft in de loop der decennia weinig veranderingen aan het exterieur ondergaan. In de zuidelijke gevel zijn enkele vensters vervangen.

Omschrijving

Het tweelaags klooster heeft een samengestelde plattegrond en wordt gedekt door een plat dak met schilden, voorzien van kruispannen. De gevels zijn opgetrokken in baksteen en voorzien van gepleisterde lisenen, deklijsten, blokjes en banden, en heeft siermetselwerk in strengperssteen in de strekken. De risaliet aan de straatgevel heeft een getrapte topgevel. De asymmetrische straatgevel telt vijf vensterassen en is voorzien van een fors uitspringende risaliet. Links van de risaliet is, in de vierde vensteras, op de begane grond de ingangspartij aangebracht: de vleugelpaneeldeur is voorzien van een tweedelig bovenlicht, heeft smeedijzeren roosters en een forse lantaarn.

Alle vensters zijn zesruits schuifvensters. In de risaliet zijn twee- en driedelige samengestelde vensters geplaatst (respectievelijk begane grond en etage). In de topgevel een eenvoudig tweedelig licht.

De zuidelijke zijgevel is eveneens in baksteen uitgevoerd en is in elk van de vensterassen voorzien van lisenen, waartussen een spaarveld. Alle vensters zijn schuifvensters. Op de begane grond hebben deze een achtruits verdeling, terwijl ze op de verdieping getoogd zijn. In de tweede vensteras, geteld vanaf de Baronielaan, is een paneeldeur met smeedijzeren rooster geplaatst, waarboven een samengesteld venster. Deze vensteras wordt bekroond door een getrapte topgevel.

Waardering

Het klooster is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarden: het is van belang als voorbeeld van een eenvoudig congregatieklooster dat deel uit maakt van een parochieel centrum; het object heeft ensemblewaarden: het heeft betekenis als onderdeel een katholieke bebouwingsgroep, die in maat, schaal en detaillering aansluit bij de straatwanden van de Baronielaan, de centrale as van het toekomstige beschermde stadsgezicht Baronielaan, dat cultuurhistorisch, architectuurhistorisch en stedebouwkundig van nationaal belang is; gaafheid/herkenbaarheid: het object is van belang in relatie tot de structurele en visuele gaafheid van de stedelijke omgeving.

MIP omschrijving (MIP nummer: ZB019-001397)

  • Bouwstijl: Overgangs-architectuur
  • Bouwperiode: 1891
  • Gevels en materialen: 2 Laags. Rode baksteen. Toepassing natuursteen in gevelplint, speklagen,tandlijsten, hoekrisaliet en afwerking trapgevel.
  • Vensters en deuren: Ingangspartij omlijst met tandlijsten uit natuursteen. Dubbele houtenpaneeldeuren m.bovenlichten waarin 8 kantige lantaarn.
  • Dak en bedekking: Afgeplat schilddak belegd m.donkergrijze kruispannen. Monumentale dakkapellenm.trapgeveltjes waarvan treden afgedekt m.natuursteen
  • Bijzonderheden: Hoekpand met steeg H.Hartkerk. Gevel a-symmetrisch. Plattegrond onregelmatig rechthoekig. Architectuur ingetogen strak en voornaam. In zijgevel
  • Omschrijving: Verv. gevel: Toepassing lichtrode baksteen in zijgevel. Verv. vensters:Hogestaande vensters, schuiframen met bovenlichten. Houten kozijnen, natuurstenen vensterbanken. Verv. bijzonderheden: verdiepte gevelvelden met op 1e verdieping oorspronkelijk kapelramen.

Afbeeldingen