Handelingen

Boerhaar, Boerhaar - Willibrordus (1818 - 1930)

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Willibrordus
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Overijssel
Gemeente: Olst-Wijhe
Plaats: Boerhaar
Adres: Boerhaar
Postcode:
Inventarisatienummer: 09912
Jaar ingebruikname: 1818
Architect:
Huidige bestemming: gesloopt
Monument status: geen

Geschiedenis

Kleine neoclassicistische kerk. In 1913 vervangen door de huidige neogotische kerk. Gesloopt in 1930.

In de media

Uit Overijsselsche Courant, 24 October 1828.

De Boerhaar, onder Wijhe, den 20 October. Heden hadden wij het genoegen het nieuw vervaardigde Orgel in deze R.C. Kerk, ons door den kundigen Orgelmaker J.C. Schuër, te Zwolle gemaakt, door deskundigen, als daartoe uitgenoodigd, te zien examineeren en bespeelen; na alles nagezien te hebben, vinden wij ons verpligt den verdienstelijken maker alle eer toetekennen, daar het Orgel, zoo wel door de zuiverheid der toonen, als door het gemakkelijke bespelen, eene der beste stukken kan aangemerkt worden. G.J. REININK, R.C. Pastoor van Wijhe.

Afbeeldingen