Handelingen

Boekel, Kerkstraat 37 - Agatha (1831 - 1925)

Uit Reliwiki

Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: St. Agatha
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Noord-Brabant
Gemeente: Boekel
Plaats: Boekel
Adres: Kerkstraat 39
Postcode: 5427BA
Inventarisatienummer: 07095
Jaar ingebruikname: 1831
Architect:
Huidige bestemming: gesloopt
Monument status: geen

Geschiedenis

Eeuwenlang is de heilige Agatha al met Boekel verbonden. In het jaar 1358 werd er al een kapel gesticht die haar naam droeg. Boekel was toen nog geen zelfstandige parochie maar viel onder de parochie van St.-Petrus te Uden. In het jaar 1627 kreeg de kapel enkele pastorale rechten en in het jaar 1677 werd Joannes de Goeij de eerste echte pastoor van de zelfstandige parochie Boekel. In 1766 werd de middeleeuwse kapel, inmiddels tot parochiekerk verheven, belangrijk uitgebreid vanwege het groeiend aantal inwoners. Rond het jaar 1830 was het inwonertal van Boekel zodanig toegenomen dat vergroting van de toenmalige kerk niet meer afdoende zou zijn: een compleet nieuwe kerk werd gebouwd. Op 6 augustus 1832 zegende Deken A. van Vugt de nieuwe kerk in. Op 11 oktober 1915 arriveerde benoemd pastoor Josephus de Raad in Boekel en scheen tranen in zijn ogen gehad te hebben toen hij zijn toekomstige kerk zag. Door vochtig en verkeerd materiaal gebruikt te hebben bij de bouw van de waterstaatskerk begon deze te verzakken en scheuren te vertonen, zodanig dat herstel meer zou kosten dan wellicht een nieuwe kerk. Eind maart 1916 kreeg de Tilburgse architect C.F. van Hoof een gratificatie voor gemaakte tekeningen en reiskosten. Tegelijkertijd kreeg architect J. Franssen uit Roermond de opdracht om een bestek te maken voor een nieuwe kerk met pastorie.

Het ontwerp uit 1918 heeft het niet gehaald. Uiteindelijk was het dezelfde architect, Joseph Franssen, die de nieuwe kerk tekende in de stijl van de Amsterdamse School, in totale afwijking van zijn eerdere ontwerp. De kerk is in 1925 afgebroken nadat de nieuwbouw aan de overzijde van de Markt in gebruik werd genomen.

Afbeeldingen