Handelingen

Bodegraven, Overtocht 18 - Willibrordus

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Willibrordus
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: Bodegraven-Reeuwijk
Plaats: Bodegraven
Adres: Overtocht 18
Postcode: 2411BV
Inventarisatienummer: 01612
Jaar ingebruikname: 1865
Architect: Pierre Cuypers (1827 - 1921)
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Gemeentelijk monument

Geschiedenis

Vroege neogotische kerk met toren. Verving de schuilkerk.

De Sint-Willibrorduskerk in Bodegraven werd rond 1859 ontworpen door Pierre Cuypers (1827 - 1921). Zij is in 1865 gewijd. Het gebouw is een driebeukige kruisbasiliek in baksteen, in een sobere vroeggotische stijl met spitse houten tongewelven. Het schip is vier traveeën diep en heeft een kruispand dat aansluit op het koor. Het koor is één travee diep en is verbonden met rechthoekige straalkapellen. Het is vijfzijdig afgesloten en wordt gedekt door gemetselde gewelven. Het metselwerk is uitgevoerd in grijsrode baksteen en heeft in het interieur vlechtingen en banden van gele en zwarte steen. De kerk werd op 10 juli 1865 gewijd door mgr. Wilmer.

In de jaren 1960 is het interieur in het kader van liturgische vernieuwingen rond het Tweede Vaticaans Concilie gemoderniseerd.

Het Maarschalkerweerd-orgel uit 1897 is afkomstig uit de eveneens door Cuypers ontworpen en in 1985 gesloopte Sint Dominicuskerk in Alkmaar.

Over de brand in de kerk

Op 24 maart 1982 werd de St. Willibrorduskerk zwaar geteisterd. Kortsluiting in het orgel veroorzaakte een felle brand, waardoor het dak brandend naar beneden stortte. De ravage was enorm. Gedurende ruim een jaar vierden de katholieken liturgie in de Gereformeerde Kerk en in de Evangelisch-Lutherse Kerk. Op 9 april 1985 werd de kerk tijdens een feestelijke Eucharistieviering heropend door Mgr. Dr. A.J. Simonis.

  • (Bron:Feest van de geest Groene Hart)

Externe links

Orgel

In de Willibrorduskerk te Bodegraven stond een orgel van de gebroeders Franssen uit 1874. Bij een brand in 1982 ging het verloren. Na de restauratie van het gebouw plaatste Adema's Kerkorgelbouw van 1854 een nieuw instrument in de kerk. Hierbij had men pijpwerk gebruikt van het Maarschalkerweerd-orgel uit de Dominicuskerk te Alkmaar uit 1898. Ook werd het front gemaakt met behulp van delen van de kas van het Alkmaarse orgel. Het orgel is gebouwd met mechanische sleepladen. Adviseur bij de bouw namens de KKOR was Ton van Eck. Op 28 juni 1984 is het orgel officieel in gebruik genomen. Hierbij werd het bespeeld door de adviseur en door Ad van Pelt, organist van de Grote Kerk te Woerden. In 2009 voerde de firma Adema een revisie uit. Op 22 november 2009 werd het orgel weer in gebruik genomen met een concert door Jeroen Pijpers.

  • 2021 - Op 25 februari is een orgel verwijderd uit de O.L. Vrouw Hemelvaartkerk in Gouda omdat die kerk gesloten werd. Het instrument is opgeslagen bij de fa. Adema en vervolgens geïnstalleerd in deze kerk.

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur

Glas-in-loodramen