Handelingen

Bergen op Zoom, Korenberg 90 - Emmaüskerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Emmauskerk
Genootschap: Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt
Provincie: Noord-Brabant
Gemeente: Bergen op Zoom
Plaats: Bergen op Zoom (Noordgeest)
Adres: Korenberg 90
Postcode: 4614GW
Jaar ingebruikname: 1987
Architect: Ir. J.W. Bolders en P.J.B. Dille
Huidige bestemming: Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt
Sonneveld-index: 02022, 20534
Monument status: geen
Plattegrond. Bron: Kerken in het Bisdom Breda, Auteur: Ton van Nijnatten. Uitgeverij: Buijten en Schipperheijn B.V. juni 2004.
Emmauskerk. Bron: Kerken in het Bisdom Breda, Auteur: Ton van Nijnatten. Uitgeverij: Buijten en Schipperheijn B.V. juni 2004.

Geschiedenis

Bescheiden kerkgebouw, gebouwd als R.K. kerk in de nieuwe wijk Noordgeest tussen Bergen op Zoom en Halsteren. De R.K. Emmaüskerk, gebouwd in 1987 aan de Korenberg 90, is inmiddels gesloten voor de Rooms Katholieke eredienst. Op 17 juni 2006 is de laatste R.K. kerkdienst gehouden. In mei 2010 werd bekend, dat het leegstaande kerkgebouw voor drie ton aan de Gemeente Bergen op Zoom zou worden verkocht. Zomer 2010 is dit gebouw doorverkocht aan de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) te Bergen op Zoom.

Na de institutie van de lokale kerkgemeente Bergen op Zoom, op 16 oktober 1952, hadden de Vrijgemaakt Gereformeerden altijd in gehuurde onderkomens gekerkt: waaronder het kerkgebouw in de Williamstraat, het Rode Kruisgebouw aan het Bolwerk en het langst in de Lutherse kerk in de Faurestraat. In 2010 kreeg men dus eindelijk een eigen onderkomen.

Het gebouw is in eigen beheer opgeknapt en heringericht. De kleurstelling veranderde van groen naar blauw en het altaar werd weggehaald. De kansel en het liturgisch centrum zijn afkomstig uit de Lutherse kerk in de Faurestraat. Naast de kerkzaal met ruim 100 zitplaatsen zijn er ook drie nevenruimten gekomen, is er een toilet toegevoegd en werd de keuken vergroot. Er is voor gekozen om de naam Emmaüskerk te behouden.

Pinksterzondag 12 juni 2011 is de kerk weer officieel in gebruik genomen. Sinds 2011 komen zij er 2x per zondag bij elkaar (om 9:30 en 16:00 uur) en vinden er door de week verschillende andere activiteiten plaats.

Nu is deEmmauskerkeen gereformeerde kerk op de Brabantse Wal. Ze richt zich voornamelijk op de stad Bergen op Zoom en staat midden in de wijk Noordgeest. De gemeenteleden komen uit de stad Bergen op Zoom, maar ook uit de omliggende plaatsen (eilanden Tholen en Sint Philipsland, Halsteren, Steenbergen, Dinteloord, Roosendaal, Ossendrecht, Rilland).

DeEmmauskerkmaakt deel uit van het kerkverbandGereformeerde Kerk Vrijgemaakt. Tot dit kerkverband horen zo’n 270 verschillende gemeenten. Verspreid door heel Nederland. In 2023 zal dit kerkverband samen met deNederlands Gereformeerde kerkopgaan in de Nederlandse Gereformeerde Kerken.

Gebouwomschrijving SKKN

De kerk is in 1987 gebouwd naar een ontwerp van J.W.B. Bolder en P.J.B. Dille, aannemer was Heeffer en Val Elzakker uit Halsteren. Inwijding was op 19 december van dat jaar. Voorheen werd gekerkt in de aula van de Borghoekschool en daarna in een houten gebouw in de Dahliastraat. Door de verkoop van de Josephkerk zijn de middelen vrijgekomen om de Emmauskerk te bouwen. Een deel van de inrichting is afkomstig uit de kapel van de Broeders van St. Louis, Oudenbosch (o.a. altaartafel, tabernakelsokkel, luidklok, teakhouten wandkast, zes houten binnendeuren, altaarverhoging), de kapel van verzorgingshuis Onze Stede, Steenbergen (o.a. uitvaartkandelaars, altaarkruis en twee altaarkanderlaars, verdere kandelaars, credenstafel, credenskast, godslamp, drie sedilia, paas/doopkandelaar, lezenaar), en de voormalige Pauluskerk (tabernakel). Het Mariabeeld is afkomstig uit de kerk van het vroegere woonwagencentrum De Kortjan.

In 2004 bereidde men sluiting voor vanwege terugloop in kerkbezoek. Er is nog geprobeerd om het gebouw om te vormen voor sociaal-culturele doeleinden, maar dat is op niets uitgelopen. Op 17 juni 2006 is de kerk gesloten.

Na een aantal jaren leegstand is het gebouw (via een doorverkoopconstructie) in gebruik genomen door de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) te Bergen op Zoom (zie onder Geschiedenis).

Het doopvont, de liturgische tafel, de kansel en de standaard voor de colletezakken zijn afkomstig uit de Lutherse kerk in de Faurestraat.

Op 31 maart 2018 is het kunstwerk Kruis onthuld dat doorglasatelier Zierikzeein opdracht voor de Emmauskerk is gemaakt.

In de media

  • Uit Reformatorisch Dagblad, 3 augustus 2010.

De gereformeerde kerk vrijgemaakt (gkv) in Bergen op Zoom heeft vorige maand de (rooms-katholieke) Emmaüskerk gekocht, via een driehoeksverkoop waarbij de Lieve Vrouwe Parochie, de burgerlijke gemeente en de gkv betrokken waren. Tot nu toe komt de gkv samen in het noodgebouw van scholengemeenschap ’t Rijks aan de Rijtuigweg. De bedoeling is dat er vanaf december elke zondag ’s ochtends en ’s middags kerkdiensten in de Emmaüskerk gehouden worden. Voor die tijd zullen de gemeenteleden het kerkgebouw opknappen en herinrichten. Het krijgt drie kleine zalen en een kerkzaal die plaats biedt aan 250 mensen. De gkv zal contacten leggen met de wijkcommissie om het gebouw optimaal te gebruiken. Er is in de wijk Noordgeest behoefte aan een plek voor wijkactiviteiten

Afbeeldingen