Handelingen

Bergen op Zoom, Dubbelstraat 66 - Gereformeerde Kerk (1857 - 1892)

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Gereformeerde Kerk
Genootschap: Gereformeerde Kerken in Nederland
Provincie: Noord-Brabant
Gemeente: Bergen op Zoom
Plaats: Bergen op Zoom
Adres: Dubbelstraat
Postcode:
Inventarisatienummer:
Jaar ingebruikname: 1857
Architect:
Huidige bestemming: gesloopt
Monument status: geen

Geschiedenis

In een zaal in de Dubbelstraat nr. 66, de vergaderkamer van de ‘potmakers’, werd al vóór de instituering van de Christelijke Afgescheidene Gemeente van Bergen op Zoom gekerkt door een aantal voormalige leden van de hervormde gemeente, die zich bij de Afscheiding hadden aangesloten. Al in 1842 ontving de kerkenraad van de hervormde gemeente namelijk een aantal brieven van gemeenteleden die te kennen gaven zich te onttrekken aan de Nederlandsche Hervormde Kerk om zich bij de Afgescheidenen te voegen. Later volgden er nog meerderen, die elkaar opzochten en in particuliere woningen onderlinge kerkdiensten hielden.

Een eigen kerk

Toen deze huizen te klein werden om alle kerkgangers te bevatten wist één van hen, potmaker Nicolaas Vetten, het voor elkaar te krijgen dat de vergaderzaal van de potmakers als kerkzaal mocht worden gebruikt. De kerkenraad van de hervormde gemeente vroeg het hoofd van de politie echter om de Napoleontische wet te handhaven, die het zonder de vereiste toestemming houden van godsdienstige bijeenkomsten van meer dan twintig personen verbood. De sterke arm joeg de aldaar verzamelde Afgescheiden kerkgangers uit elkaar, die vervolgens naar de woning van Vetten vluchtten. In de Bruinevischstraat kon kort daarop een lokaal verkregen worden dat groot genoeg was om de Afgescheidenen te bergen.

In zaal, Potmaekerskamer, tot 1892.

Externe link

Afbeeldingen