Handelingen

Beetsterzwaag, Beetsterweg 22 - Adelskerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Adelskerk
Genootschap: Ned. Hervormde kerk
Provincie: Friesland
Gemeente: Opsterland
Plaats: Beetsterzwaag
Adres: Beetsterweg 22
Postcode: 9244GC
Inventarisatienummer: 08723
Jaar ingebruikname: 1889
Architect: Goed, Luitjre de
Huidige bestemming: gesloopt
Monument status: geen

Geschiedenis

Foto:Marlie van Oostveen (ca. 1965)

Dit was een uiterst belangrijke, monumentale kerk met toren.

Buiten gebruik 1958, gesloopt in 1984 (Oud Beets), restant fundatie.

De families Van Lyndens en Lycklama à Nijholts hadden diep in de buidel getast om deze kerk te bouwen. De nieuwe kerk van Beets zou een imposant bouwwerk worden, dat elk ander godshuis in de wijde omgeving in de schaduw moest stellen. In 1890 was de bouw klaar en stond de Adelskerke er, rijk versierd met gebrandschilderde ramen, muren van wel een halve meter dik.

Na blikseminslag in 1967 en ruim tien jaren gebruik als beeldhouwatelier, is de kerk in 1984 gesloopt. Er resteren nog fundamenten, zerken en grafmonumenten van aanzienlijke families. In 1988 werd er een klokkenstoel op het kerkhof opgericht.

Klokken

De 2 klokken uit de Adelskerk zijn in Gorredijk op de markt geplaatst (zie foto's).

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur

Situatie in 2011

Klokken