Handelingen

Barneveld, Dominee E. Fransenlaan 6 - Adullamkerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Adullamkerk
Genootschap: Gereformeerde Gemeenten
Provincie: Gelderland
Gemeente: Barneveld
Plaats: Barneveld
Adres: Ds. E. Fransenlaan 6
Postcode: 3772TX
Sonneveld-index: 16828
Jaar ingebruikname: 2008
Architect: Beijnum, W.M. van
Huidige bestemming: kerk
Monument status: geen


Geschiedenis

Prachtige grote moderne kerk met toren, "refodome". Tweede kerkgebouw in Barneveld van de Gereformeerde Gemeente. In gebruik genomen 4 december 2008. Interessant gesitueerd vlakbij een andere grote kerk, De Hoeksteen van de Gereformeerde Gemeente in Nederland.

  • 2021 - De verbouwing van de Adullamkerk van de gereformeerde gemeente (GG) Barneveld-Zuid is begonnen. De verbouwing is nodig in verband met de groei van de gemeente. Ze is voortgekomen uit die van Barneveld-Centrum. Bij het ontstaan ervan in 2009 telde de gemeente ruim 1100 leden. Dat zijn er nu 2050. Het totaalaantal zitplaatsen van 1380 is niet meer voldoende. De ledenvergadering heeft enige tijd geleden met overgrote meerderheid ingestemd met de bouw van een galerij. Tegelijk wordt van de gelegenheid gebruikgemaakt om wat kleinere zaken aan te pakken. Zo wordt het podium verhoogd, zodat de kerkgangers een beter zicht hebben. Ook worden de banken van de buitenste rijen verplaatst, zodat ze meer op de kansel gericht zijn. De totale kosten bedragen ongeveer 1,4 miljoen euro. Er hebben zich al tientallen vrijwilligers gemeld om te helpen. Naar verwachting is de klus voor de Kerst geklaard.
  • 2021 - De verbouwing van de Adullamkerk van de gereformeerde gemeente (gg) Barneveld-Zuid is afgerond, deelt scriba W. van den Brink mee.
  • 2022 - De Adullamkerk van de gereformeerde gemeente Barneveld-Zuid heeft een grote verbouwing ondergaan. Er zijn 560 zitplaatsen bij gekomen, net zo veel als het totaalaantal van een gemiddeld kerkgebouw. Aan de buitenkant zie je er niets van.

In de media

  • Uit Reformatorisch Dagblad, 27 juni 2006.

Als alles volgens plan verloopt, zal de gereformeerde gemeente in Nederland in Barneveld half november beginnen met de bouw van een nieuwe kerk aan de Lunterseweg. De gereformeerde gemeente, die zo’n 500 meter verderop aan dezelfde weg een nieuw bedehuis wil bouwen, is iets minder ver met de plannen. Voor beide kerken liggen de bezwaarprocedures bij de gemeente Barneveld. Omwonenden hebben enkele bezwaren ingediend. Voor de gereformeerde gemeente wordt de bouw van een nieuwe kerk geen uitbreiding, maar het realiseren van een nieuwe gemeente. Dat betekent dat er na de opening twee gereformeerde gemeenten zullen zijn in Barneveld. Voorzitter A. van de Kieft van de bouwcommissie zegt niet te weten wanneer de bouw kan beginnen. „We hadden gehoopt dat we dit jaar de bouw zouden kunnen aanbesteden, maar dat is niet zeker.” Er komt een kerk met 1400 tot 1500 zitplaatsen, met de mogelijkheid om in de toekomst een extra galerij bij te bouwen. Het huidige kerkgebouw telt 2200 zitplaatsen. „Daarmee zit de kerk overvol. Er moeten zelfs stoelen bij. Dat komt de brandveiligheid niet ten goede. Verreweg de meeste plaatsen zijn vrij, dus gezinnen met kinderen moeten vroeg aanwezig zijn om bij elkaar te kunnen zitten.”

opname 13-08-2010 © AvD.
  • Uit Reformatorisch Dagblad, 4 september 2007.

Aan de Lunterseweg in Barneveld wordt deze week begonnen met de bouw van een nieuwe kerk voor de Barneveldse gereformeerde gemeente, die heeft besloten de huidige gemeente te splitsen. Dat betekent dat er na de opening van het nieuwe kerkgebouw twee gereformeerde gemeenten zullen zijn in Barneveld. Het kerkgebouw voorziet in eerste instantie in een kerkzaal met 1400 zitplaatsen in een vijfhoekige hoofdvorm, zo meldt de informatiebrochure over de nieuwe kerk. In een tweede fase is het mogelijk een galerij in te bouwen met nog eens 400 extra zitplaatsen. Het huidige kerkgebouw van de gereformeerde gemeente telt 2200 plaatsen. Het nieuwe gebouw krijgt ook een trouwzaal en drie zalen die door middel van een flexibele wand tot een grote zaal kunnen worden omgevormd. Bij de kerk komt een parkeerterrein voor 475 auto’s en komt er een fietsenkelder voor 360 fietsen. De kerk wordt gebouwd op een 2 hectare groot stuk grond aan de Lunterseweg. Het nieuwe kerkterrein wordt ontsloten door de ds. E. Fransenlaan, waaraan ook de pastorie en de kosterswoning liggen. In het gebouw komt een nieuw orgel van de Groninger orgelbouwer Mense Ruiter. Vanwege capaciteitsproblemen bij het bedrijf zal het orgel pas in 2010 gereed zijn. De totale kosten van de kerk bedragen ongeveer 9 miljoen euro. De voorzitter van de bouwcommissie, A. van de Kieft, meldt desgevraagd dat de gemeente hoopt dat de nieuwe kerk volgend najaar klaar is.

opname 06-08-2010 © D. van de Vendel Veenendaal.
  • Uit Reformatorisch Dagblad, 9 december 2008.

In Barneveld is donderdag de Adullamkerk van de gereformeerde gemeente in gebruik genomen. Omdat het kerkgebouw in het centrum van Barneveld onvoldoende capaciteit had, besloot de gemeente tot de bouw van een tweede bedehuis. Dit telt 1375 zitplaatsen. Eventueel kan er, afhankelijk van de groei van het ledenaantal, een galerij gebouwd worden met nog eens 475 plaatsen. Na de overdracht van het nieuwe kerkgebouw door ouderling A. van de Kieft, voorzitter van bouwcommissie, aan de kerkenraad, sprak ds. C. Hogchem uit 1 Samuël 22:1 en 2 over de spelonk van Adullam. Na de dienst sprak de predikant een dankwoord uit namens de kerkenraad en de gemeente. Namens de bouwers bedankte architect W.M. van Beijnum. Burgemeester J. Houben sprak namens de gemeente Barneveld, gevolgd door ds. B.J. van Boven, die sprak namens de classis Barneveld. De kerkelijke gemeente is in tweeën gedeeld, waarbij de Achterveldseweg, de Barneveldse Beek, de Lunterseweg en de Valkseweg de scheidslijn vormen. Ds. Hogchem zal vooralsnog in beide kerkgebouwen voorgaan.

beide kerken samen. opname 06-08-2010 © D. van de Vendel Veenendaal.
  • Uit Reformatorisch Dagblad, 12 mei 2009.

In Barneveld wordt vanavond de gereformeerde gemeente Barneveld-Zuid geïnstitueerd. De dienst, die gehouden zal worden in de nieuwe Adullamkerk, wordt geleid door ds. C. Hogchem, predikant van Barneveld-Centrum. De tweede Barneveldse gereformeerde gemeente is ontstaan omdat de gemeente van Barneveld-Centrum te groot werd. De beide gereformeerde gemeenten tellen nu samen ongeveer 3500 leden. Barneveld-Zuid maakt gebruik van de nieuwe Adullamkerk aan de Ds. Fransenlaan. De gereformeerde gemeente Barneveld-Centrum kerkt in de Rehobothkerk aan de Nairacstraat.

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur