Handelingen

Barendrecht, Gebroken Meeldijk 150 - Triomfatorkerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Triomfatorkerk
Genootschap: Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt
Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: Barendrecht
Plaats: Barendrecht
Adres: Gebroken Meeldijk 150
Postcode: 2991CH
Inventarisatienummer: 01559
Jaar ingebruikname: 1962
Architect: Verschoor en Bier
Huidige bestemming: Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt
Monument status: geen

Geschiedenis

Gebouwd als Gereformeerde Kerk. Belangrijk modern kerkgebouw, met toren.

In (ongeveer) 2015 is de Triomfatorkerk op huurbasis overgenomen door de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, die in deze kerk wekelijks twee zondagse kerkdiensten houdt. De PKN zelf maakt ook nog gebruik van dit kerkgebouw, één zondagochtenddienst.

  • Kerk wordt te koop gezet onder voorwaarde dat de kerk tot 2020 gebruikt mag worden.
  • 2018 De Protestantse Gemeente Barendrecht heeft de voormalig gereformeerde Triomfatorkerk aan de Gebroken Meeldijk in Barendrecht, onder voorbehoud verkocht aan de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Barendrecht-Pernis-Albrandswaard.

Orgel

Het orgel is in 1983 gebouwd door de firma Verschueren Orgelbouw (Heythuysen).

Dispositie
  • Hoofdwerk (manuaal 1): Bourdon 16' - Prestant 8' - Roerfluit 8' - Octaaf 4' - Quint 3' - Octaaf 2' - Mixtuur 1⅓' 4 sterk bas/discant - Cornet 4' 4 sterk discant - Trompet 8' bas/discant.
  • Bovenwerk (manuaal 2): Holpijp 8' - Fluit 4' - Fluit 2' - Flageolet 1' - Dulciaan 8'.
  • Pedaal: Bourdon 16' (transm.) - Prestant 8' (transm.) - Fagot 16'.
  • Koppelingen: Hoofdwerk aan Pedaal - Bovenwerk aan Pedaal - Bovenwerk aan Hoofdwerk.
  • Tremulant gehele werk.

Mechanische sleepladen. Manuaalomvang: C-f3. Pedaalomvang: C-f1.

In de media

  • Uit hetzuidenvanbarendrecht, 13 januari 2017

Na een lang voorbereidingstraject heeft de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Barendrecht besloten om twee kerkgebouwen te koop aan te bieden. Het gaat om de Bethelkerk en de Triomfatorkerk. Dit voorgenomen besluit wordt op 6 februari besproken met de leden van de gemeente.

De Protestantse Gemeente Barendrecht heeft, net zoals vele kerkgemeenschappen in ons land, te maken met een teruglopend ledental. Daardoor zullen ook de inkomsten minder worden. "Een gezond meerjarenperspectief vereist dat we veel efficiënter met onze middelen moeten omgaan en dat op termijn twee van onze kerkgebouwen in Barendrecht-Centrum moeten worden afgestoten. Dit betekent voor ons allen een zeer pijnlijk verlies ter wille van de continuïteit van onze kerkelijke gemeente en behoud van voldoende professionele pastorale zorg. Een onvermijdelijk offer voor een gezond meerjaren perspectief.", stelt de Algemene Kerkenraad.

Aanvankelijk werd gedacht dat de verkoop van de Triomfatorkerk of de Bethelkerk voldoende was. "Gaande het proces bleek dat binnen afzienbare tijd niet kan worden ontkomen aan de verkoop van beide kerkgebouwen." Door nu te besluiten om op termijn twee gebouwen te verkopen wil de Algemene Kerkenraad voorkomen dat er binnen enkele jaren opnieuw een langdurige besluitvorming moet plaatsvinden over het verkopen van een kerkgebouw. In plaats daarvan kan er gewerkt worden aan de "open kerk" die we willen zijn, aan een hechte gemeenschap waarin we omzien naar elkaar!

Zowel de Triomfatorkerk als de Bethelkerk worden per 1 januari 2018 te koop gezet. Verkoop van de Triomfatorkerk aan een ander kerkgenootschap heeft de voorkeur. Het gebruik tot 2020 is hierbij voorwaarde. Voor de Bethelkerk is in kerkelijke kring nog geen belangstelling getoond.

Voor de Bethelkerk wil de Protestantse Gemeente overleggen met de gemeente Barendrecht over de mogelijkheden van herontwikkeling. Er wordt een lang verkooptraject verwacht omdat dit gebouw op de gemeentelijke monumentenlijst staat en centrumontwikkelingen lange doorlooptijden laten zien. Het aantal verwachte kerkgangers is echter nog zo groot dat gebruik van de Bethelkerk in de komende jaren zeker gewenst blijft. Als de kerken niet aan een ander kerkgenootschap worden verkocht, dan volgt verkoop aan een projectontwikkelaar. De opbrengst van de snelst verkochte kerk wordt geïnvesteerd in projecten en diensten van de Protestantse Gemeente Barendrecht. De Algemene Kerkenraad hoopt zo een realistisch besluit te nemen dat nieuwe kansen biedt voor een levende geloofsgemeenschap met een diaconale en missionaire taak en meer ruimte voor het pastoraat.

Uit
Algemeen Dagblad editie Rotterdam 04-02-2017

Kerken Barendrecht in de verkoop

BARENDRECHT-De Protestantse Gemeente Barendrecht zet twee kerken in de verkoop. Het gaat om de monumentale Bethelkerk in het centrum en de Triomfatorkerk aan de Binnenlandse Baan. Met de verkoop (per 1 januari 2018) moet de gemeente kosten zien te besparen. Voorzitter Kees Silvis van de Algemene Kerkenraad wil niet zeggen op welke opbrengst wordt gerekend. Net als de andere kerken kampt de Protestantse Gemeente met een terugloop in leden. Op dit moment zijn er volgens Silvis nog 5.000 leden. Voor de Triomfatorkerk hebben zich al drie gegadigden gemeld., waaronder een andere kerkgenootschap. De Bethelkerk zal lastiger te verkopen zijn, verwacht Silvis. Komende maandag praten de leden over de verkoopplannen. Later in februari moeten daarover knopen worden doorgehakt. Aanvankelijk werd nog gedacht dat de verkoop van een van de twee kerken voldoende zou zijn. (bron: Protestantse Gemeente Barendrecht)


Afbeeldingen