Handelingen

Bakkeveen, Tsjerkewal 28 - 't Beaken

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: 't Beaken
Genootschap: Gereformeerde Kerken in Nederland
Provincie: Friesland
Gemeente: Opsterland
Plaats: Bakkeveen
Adres: Tsjerkewal 28
Postcode:
Jaar ingebruikname: 1930
Architect: na te gaan
Huidige bestemming: gastenverblijf
Monument status: geen

Geschiedenis

Gebouwd als Gereformeerd evangelisatiegebouw. Buiten gebruik in 1962, toen een nieuwe kerk is gebouwd. Het gebouw is later verbouwd en nu in gebruik als gastenverblijf.

De Gereformeerde Kerk is geïnstitueerd op 21 juni 1959. En de kerk is, naar een ontwerp van H. van Hunnik, in 1962 gebouwd. Toch circuleert er een oude foto van een kerkje dat al rond 1925 of 1930 gebouwd kan zijn. En dat blijkt te kloppen. Vanuit de Gereformeerde kerk van Duurswoude is geëvangeliseerd in Bakkeveen. En vanuit Duurswoude is hier een Lokaal neergezet voor zondagsschool, verenigingswerk en uiteindelijk ook voor kerkdiensten. Na de bouw van de nieuwe kerk in 1962 heeft het nog een poosje dienst gedaan voor jeugdwerk en verenigingswerk. Maar na het gereedkomen van het multifunctioneel centrum Dundelle is het oude evangelisatiegebouw, ook ’t Beaken genoemd, in particuliere handen gekomen en winkel geworden. Het is te vinden op de Tsjerkewal 28 in Bakkeveen. (54-05/55-06)