Handelingen

Arnhem, Parkstraat 74 - Katholiek Apostolische Kerk

Uit Reliwiki

Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Katholiek Apostolische Kerk
Genootschap: Katholiek Apostolische Kerk
Provincie: Gelderland
Gemeente: Arnhem
Plaats: Arnhem
Adres: Parkstraat 74
Postcode: 6828JH
Inventarisatienummer: 18564
Jaar ingebruikname: 1899
Architect: na te gaan
Huidige bestemming: uitvaartcentrum
Monument status: Gemeentelijk monument

Geschiedenis

Gebouwd als Katholiek Apostolische Kerk, zonder toren, in het Spijkerkwartier. Prachtige neogotische voorgevel. Als zodanig later buiten gebruik. Daarna, ongeveer jaren 1960 - 1980, in gebruik bij de Gereformeerde Gemeente. Onduidelijk of, en zo ja wanneer, dit gebouw ooit in gebruik is geweest als Christelijke Gereformeerde Kerk en/of als Ned. Hervormde Jeugdkapel. Thans in gebruik als uitvaartcentrum.

Motivering Gemeente Arnhem

Object van belang voor de gemeente Arnhem vanwege zijn architectonische, stedenbouwkundige en cultuurhistorische waarde.

Toelichting

Zaalkerkje in romantiserende neogotische stijl gebouwd. Verfraaid met gesmede muurankers en een topgevel met ornamenten.

Beschrijving

Kerkgebouw op rechthoekige plattegrond onder zadeldak. Vlakke topgevel in rode baksteen met witgesausde elementen en afdekking. Symmetrische indeling om een middenas. In het midden de licht vooruitspringende ingangspartij met dubbele bruin geschilderde deur, waarin gesloten briefvormige panelen. Rijk versierd hang- en sluitwerk. Boven de deur een spitsboogvenster met witte hoekblokjes. Naast de ingang kleiner smal lancetvormig afgesloten venster, omlijst met rode profielsteen. Daarboven driehoekig uitspringende versiering bekroond door een wit gebeeldhouwd ornament. Naast dit venster een eenvoudige deur met het voornoemde type. Onder de vensters twee ingemetselde plaquettes met jaartal (1899). Rijk gesmede muurankers met asymmetrische versiering. De topgevel wordt bekroond door een gemetseld vlak waarop een Tudor-achtige cordonlijst. Het afsluitende losse gebeeldhouwde element ontbreekt.

Afbeeldingen