Handelingen

Amsterdam, Bloemgracht 98 - Bloemgrachtkerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Bloemgrachtkerk
Genootschap: Gereformeerde Kerken in Nederland
Provincie: Noord-Holland
Gemeente: Amsterdam
Plaats: Amsterdam
Adres: Bloemgracht 98
Postcode: 1015TH
Inventarisatienummer: 06764 04906
Jaar ingebruikname: 1880
Architect:
Huidige bestemming: kerk HAZ
Monument status: Rijksmonument 518325

Geschiedenis

Interessante neokerk, gebouwd ter vervanging van een eerder Gereformeerd kerkgebouw aan de Bloemgracht. Als Gereformeerde Kerk buiten gebruik in 1926, vanaf 1927 Hersteld Apostolische Zendingsgemeente. Voorheen was dit huisnummer 42 (???).

Monumentomschrijving Rijksdienst

In 1880 tot stand gekomen KERK aan de noordzijde van de Bloemgracht. Op 22 april 1880 werd de bouwvergunning verleend, op 17 december was de bouw voltooid. Opdrachtgever was de Bouwcommissie der Christelijk Gereformeerde Gemeente. Ondanks zijn zeer late bouwjaar wordt de bouwstijl van de kerk tot de Willem-II-gotiek gerekend. De voorgevel vertoont in zijn hoofdvormen en voornaamste decoratie en ornament belangrijke overeenkomsten met de voorgevel van de in 1854 gebouwde Onze-Lieve-Vrouwe-kerk aan de Keizersgracht 220 (St. Alfonsius der Redemptoristen) van de architect Th. Molkenboer. Tegenwoordig in gebruik bij de Hersteld Apostolische Zendingskerk.

Omschrijving

Zaalkerk gebouwd op een rechthoekig grondplan en gedekt met een zadeldak met rode pannen. De omschrijving beperkt zich nu verder tot de voorgevel aan de Bloemgracht. In rode baksteen gemetselde gevel; sterk verticaal geleed door sterk uit het muurvlak springende lisenen. Deze lisenen rusten op een blauwgrijze natuurstenen plint en zijn opgebouwd uit natuurstenen blokken. Op het niveau van de begane grond tonen de lisenen aan weerszijden van de centrale toegang een verdiept profielvlak. Natuurstenen blokken hebben hier en daar afgeschuinde hoeken. Tussen de 'verdiepingen' hebben de lisenen een uitkragend profielstuk met afgeschuind vlak. Verder naar boven zijn de blokken gebiljoend. Op de hoeken en boven de daklijst geprofileerde blokken met daarop een natuurstenen pinakel met kleine torenkap en geprofileerde vlakken. Natuurstenen en geprofileerde daklijst waaronder gemetseld oplopend rondboogfries. Een cordonlijst laat de middentravée eindigen in een driezijdige afsluiting. Hierin boogfries met smalle spaarvelden. Centraal twee ranke halfzuilen met boog; verder dekplaten en nokruiter met torenspits op vier ranke zuilen.

Op straatniveau centraal de hoofdtoegangspartij met dubbele houten deur met smeedijzeren beslag en gehengen. Halfrond bovenlicht met halfronde en ronde tracering; verder glas-in-lood raamvulling. Uitkragend gepleisterd fronton volgt het getoogde bovenlicht en wordt afgesloten door natuurstenen kroonlijst en rust op twee vrijstaande witgepleisterde zuilen. Zowel links als rechts een enkelvoudige toegangsdeur in gelijke uitvoering met halfrond bovenlicht met lancetvormige tracering. Centraal een groot meervoudig geleed en getoogd venster met glas-in-lood raamvulling en rozet-geleding in de ronding. Schuingeplaatste natuurstenen benedendorpel. geprofileerde en gemetselde dagkanten. Aan weerszijden een kleiner soortgelijk venster. Nu driepas-motief in de ronding. Bij de ronding van deze vensters een omlopende gemetselde en iets uitkragende band.

N.B. In 1927 vond een verbouwing plaats. In het perceel werd een op de begane grond een vloer aangebracht van gewapend beton. Constructeur en gemachtigde was A.F. Baak. Het werk werd uitgevoerd door C. Korff jr. Opdrachtgever was Joh. G. Kalwij, voorzitter van de Vereniging ""De Apostolische Kas"" te Amsterdam.

Waardering

Kerkgebouw van algemeen belang vanwege zijn architectuurhistorische waarde als laat voorbeeld van een in Willem-II-gotiek gebouwde kerk. Object is verder van belang als bijzondere uitdrukking van een geestelijke ontwikkeling. Voorgevel van het kerkgebouw is gaaf bewaard gebleven en heeft een sterk beeldbepalende functie.

Orgel

Na de renovatie van de aula van de Oosterbegraafplaats van Alphen aan den Rijn is het Van Leeuwenorgel uit die aula door het Alphense gemeentebestuur geschonken aan de Hersteld Apostolische Zending Kerk aan de Bloemgracht in Amsterdam. Het is er 22 november 2003 ingewijd.

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur