Handelingen

Amsterdam, Bickersgracht - Eilandskerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Eilandskerk
Genootschap: Ned. Hervormde Kerk
Provincie: Noord-Holland
Gemeente: Amsterdam
Plaats: Amsterdam
Adres: Bickersgracht
Postcode:
Inventarisatienummer: 04719
Jaar ingebruikname: 1736
Architect:
Huidige bestemming: gesloopt
Monument status: geen

Geschiedenis

De Ned. Hervormde Eilandskerk in Amsterdam is gesloten in 1939 en, o.a. wegens bouwvalligheid, gesloopt in 1950. Het Knipscheer-orgel uit 1844 is, sterk gewijzigd, terug te vinden in de Gereformeerde Kerk te Strijen.

In de media

  • Uit Nieuwe Rotterdamsche Courant, 18 December 1844

AMSTERDAM, 16 December. Gisteren is in de Eilandskerk alhier het nieuwe, aldaar geplaatste Orgel plegtiglijk ingewijd; bij welke gelegenheid door zijn Wel-Eerw. Ds. Spijker eene leerrede gehouden is over den zendbrief van Paulus aan de Ephesiërs , H. 5, vs. 19 en 20.

Externe links

Afbeeldingen