Handelingen

Amsterdam, Amstelveenseweg 136 - Schinkelkerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Schinkelkerk
Genootschap: Gereformeerde Kerken in Nederland
Provincie: Noord-Holland
Gemeente: Amsterdam
Plaats: Amsterdam
Adres: Amstelveenseweg 136
Postcode: 1075XH
Inventarisatienummer: 04796
Jaar ingebruikname: 1890
Architect: Tjeerd Kuipers (1857 - 1942)
Huidige bestemming: sportschool
Monument status: geen


Geschiedenis

Niet onaardige "neokerk" uit 1890, zonder toren, ontworpen door Tjeerd Kuipers (1857-1942). Gebouwd als één van de zogenaamde Doleantiekerken in de hoofdstad, wegens de snel toenemende Gereformeerde bevolking na de Doleantie van 1886. Na modernisering van het interieur, in 1962, als Gereformeerde Kerk buiten gebruik gesteld in 1975, toen men samenging met, en in, de Geref. Raphaëlkerk in de Stadionwijk. Het interessante Van Dam-orgel is toen ook overgeplaatst naar de Raphaëlkerk.

Later duiksportcentrum/-winkel, met binnen inbouw van etages. Intussen desondanks altijd duidelijk als voormalige kerk herkenbaar.

De bakstenen buitenmuren zijn ooit, vermoedelijk ook al in de jaren 1960, zwart overgeverfd. Voorjaar-zomer 2009 is dit voormalige kerkgebouw, dat toen leegstond, gerestaureerd. Daarbij zijn aan de buitenkant die zwarte verflagen verwijderd, waardoor het oorspronkelijke baksteenwerk weer mooi te voorschijn kwam. Na die restauratie was dit gebouw te huur als bedrijfsruimte.

Sinds ongeveer midden 2009 was dit gebouw, inclusief de eerder ingebouwde etages, in gebruik als zeer grote plantenwinkel, met de naam "Urban Green". Het grote glas-in-loodraam in de voorgevel is gedeeltelijk intact gebleven, maar vanuit het interieur niet (goed) te zien. Medio 2019 is hier de sportschool Train More gevestigd.

Orgel

Het Van Dam orgel uit de Schinkelkerk is ongeveer in 1975 herplaatst in de Gereformeerde Kerk aan het Raphaëlplein, in Amsterdam-Zuid. Vanuit die later buiten gebruik gestelde kerk is het in 1998 terechtgekomen in De Voorhof in Nieuwleusen.

In de media

  • Uit Het Vaderland, 27 Juli 1926.

De kerkeraad van de (oude) Geref. Kerk van Amsterdam-Zuid heeft Zondagochtend, naar wij in het Hbld. lezen, voor het begin van de diensten in beide kerken doen mededeelen, dat de mogelijkheid bestaat, dat de Schinkelkerk dezen keer voor het laatst door de gemeente zou worden gebruikt; in de eerstverschijnende Overt.-Kerkbode zal een mededeeling daaromtrent worden gedaan. Hieruit kan afgeleid worden, dat de Schinkelkerk aan de nieuwe (synodale) kerk van Amsterdam-Zuid zal worden afgestaan.

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur