Handelingen

Amsterdam, Admiraal de Ruijterweg 150 - Wester-Wijk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Westerwijk
Genootschap: PKN Pioniersplek Westerwijk
Provincie: Noord-Holland
Gemeente: Amsterdam
Plaats: Amsterdam
Adres: Admiraal De Ruijterweg 148-152
Postcode: 1056GT
Inventarisatienummer: 04752
Jaar ingebruikname: 1926
Architect: Jantzen, F.B.
Huidige bestemming: pionierskerk
Monument status: Gemeentelijk monument

Geschiedenis

Rechthoekige kerkzaal, in de kelder van dit complex, waarboven zich woningen bevinden. Deze kerkzaal was de voorloper van de later gebouwde Ned. Herv. Jeruzalemkerk, verderop in deze wijk in Amsterdam-West, ook naar ontwerp van architect Jantzen. In deze kerkzaal bevinden zich, in de zijwanden, zowel rechts als links, o.a. twee series van drie glas-in-loodramen, met voorstellingen.

Deze als N.H. Kapel, binnen een woonblok gebouwde, en daardoor nauwelijks tot niet als kerk te onderscheiden, kerkzaal is voor officiële kerkelijke vieringen van de Ned. Herv. Kerk buiten gebruik gesteld rond 1970. Nog altijd wel in actief gebruik voor diverse buurtvoorzieningen, b.v. wijkmaaltijden, Bijbelstudies, ongeveer eens per maand kerkdiensten. Qua enkele architectonische details is dit complex van architect Jantzen beslist interessant, vergelijk b.v. zijn in dezelfde wijk gebouwde Jeruzalemkerk, die nog wel volop als kerk in gebruik is (in die kerk b.v. nog altijd zondagmiddagdiensten).

  • 2019 - Regelmatig vieringen. Pioniersplek Kerk in Westerwijk.

Tevens kliederkerk Westerwijk.

Afbeeldingen