Handelingen

Amstelveen, Wolfert van Borsselenweg 116 - Pauluskerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Pauluskerk
Genootschap: PKN Herv. wijkgemeente van bijzondere aard / Gereformeerde Kerken in Nederland
Provincie: Noord-Holland
Gemeente: Amstelveen
Plaats: Amstelveen
Adres: Wolfert van Borsselenweg 116
Postcode: 1181PJ
Inventarisatienummer: 04688 17896
Jaar ingebruikname: 1937
Architect: Kraan, A.T.
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Gemeentelijk monument

Geschiedenis

Architectonisch buitengewoon interessante kerk, gebouwd als Gereformeerde kerk. In 2004 vormde deze kerkgemeente een federatie met de hervormde wijkgemeente van de Kruiskerk aan de Van de Veerelaan. Sindsdien is de Pauluskerk in gebruik bij de hervormde wijkgemeente van bijzondere aard Eben-Haëzer (Geref. Bond in de PKN). In 2009 aangewezen als Gemeentelijk monument.

Orgel

Het orgel is in 1938 gebouwd door de firma G. van Leeuwen & Zoon (Leiderdorp). In 1947 breidt Willem van Leeuwen Gzn. het uit met een derde manuaal, het Positief. De firma A. Fonteyn (Kampen) restaureert het in 1974 en vernieuwt het pijpwerk van alle prestantregisters van het Hoofdwerk. In 2004 restaureert de firma Pels & Van Leeuwen ('s-Hertogenbosch) het instrument en vernieuwt de Trompet van het Hoofdwerk.

In de media

  • Uit Het Vaderland, 18 December 1937.

Naar wij vernemen zal de nieuwe Gereformeerde kerk in Nieuwer-Amstel Noord (Elsrijk) 22 December a.s. in gebruik worden genomen. In een samenkomst met de gemeenteleden zal de bouwcommissie het kerkgebouw met pastorie en kosterswoning aan den kerkeraad overdragen. Plaatselijke autoriteiten, vertegenwoordigers van zusterkerken en verdere genoodigden zullen mede aanwezig zijn. De kerk is gebouwd naar een ontwerp van den heer A.P. Kraan, architect N.I.V.A. te Oegstgeest. Het werk is uitgevoerd door de firma Bakker en v.d. Mazens Metselbedrijf te Amsterdam. Het geheel vormt door ligging en plantsoenaanleg rondom een bijzonder fraaie aanwinst voor Nieuwer-Amstel.

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur