Handelingen

Alphen aan den Rijn, Emmalaan 43 - Bethelkerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Bethelkerk
Genootschap: Gereformeerde Gemeenten (v/h Nederland en Noord-Amerika)
Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: Alphen aan den Rijn
Plaats: Alphen aan den Rijn
Adres: Emmalaan 43
Postcode: 2404GZ
Inventarisatienummer: 00155 01528 18722
Jaar ingebruikname: 1930
Architect: Kroon, W.B.
Huidige bestemming: kerk
Monument status: geen

Geschiedenis

Interbellumkerk met dakruiter.

De kerk is in 1930 in gebruik genomen als Hervormde kerk. In 1993 is de kerk buiten gebruik gesteld. Daarna is de kerk verbouwd tot drukkerij voor gehandicapten. In 2004 is het gebouw wederom buiten gebruik gesteld, waarna de toen nieuw geinstitueerde Gereformeerde Gemeente dit kerkgebouw in gebruik heeft genomen op 6 januari 2006.

In 1930 is aan de Emmalaan 43 het Hervormde wijkcentrum Bethel gebouwd. Kerkdiensten werden er niet in gehouden, wel vonden er allerlei kerkelijke activiteiten plaats. Het centrum is in 1993 gesloten en verkocht. De drukkerij van het Arbeidscentrum De Handdruk - als onderdeel van de dagopvang van verstandelijk gehandicapten - kwam er in en vanaf 1993 werd ook de Contactbrief voor Kerkenverzamelaars er gedrukt, toepasselijk in een voormalige kerk! De Handdruk is verhuisd naar een andere locatie in Alphen aan den Rijn en Bethel is gekocht door de in 2002 vanuit Boskoop opgerichte Gereformeerde Gemeente.

In de media

  • Uit Reformatorisch Dagblad, 29 november 2005.

In Alphen aan den Rijn heeft op vrijdag 6 januari de instituering plaats van een gereformeerde gemeente. In deze dienst, waarin consulent ds. M. Golverdingen zal voorgaan, worden gekozen ambtsdragers bevestigd. De dienst wordt gehouden in de Salvatorikerk aan de Ambonstraat.

Sinds 2002 belegde de gereformeerde gemeente te Boskoop kerkdiensten in Alphen aan den Rijn. Dat gebeurde op verzoek van een groep kerkgangers uit Alphen aan den Rijn, die sinds april 2002 de diensten van de gereformeerde gemeente in Boskoop bezochten. Het ging om voormalige leden van de christelijke gereformeerde kerk te Alphen aan den Rijn. Zij hadden zich begin 2002 onttrokken aan hun kerkverband. De gereformeerde gemeente in Boskoop besloot vervolgens bij wijze van proef in Alphen op zondag twee diensten te beleggen. Het goede verloop daarvan leidde in augustus 2003 tot het starten van een afdeling van Boskoop. Deze afdeling wordt in januari omgezet in een zelfstandige gemeente.

Uit Reformatorisch Dagblad, 10 maart 2009.

Gg Alphen aan brand ontsnapt

Het kerkgebouw van de gereformeerde gemeente te Alphen aan den Rijn is vorige maand ternauwernood aan brand ontsnapt, zo zegt de voorzitter van de kerkenraad, L. Huisman.

In de vroege morgen van maandag 16 februari brak er in het naastgelegen pand, waarin een slagerij en enkele woonruimten zijn gevestigd, een grote, uitslaande brand uit. Omdat slechts een kleine overkapping het kerkgebouw en de slagerij scheidt en het een grote uitslaande brand betrof, werd gevreesd dat het vuur naar het kerkgebouw zou overslaan. Om dit te voorkomen heeft de brandweer Alphen aan den Rijn continu de gevel van de Bethelkerk natgehouden.

Huisman: „Toen het sein brand meester werd gegeven en wij ons kerkgebouw in mochten, waren we verwonderd over de goedheid van Heere. Naast wat rooklucht in de kerkzaal, was er eigenlijk geen sprake van noemenswaardige schade.”

Veel gemeenteleden zijn in de loop van de dag een kijkje wezen nemen bij de kerk aan de Emmalaan. „Er was sprake van dankbaarheid en verwondering”, merkte de voorzitter van de kerkenraad. „Gezamenlijk hebben we op de zondag daaropvolgend de Heere ootmoedig mogen erkennen voor Zijn bijzondere zorg en bewaring.”

Afbeelding

Exterieur

Interieur

  • Op zoek naar meer afbeeldingen.