Handelingen

Almere, Parkwijklaan 5 - Bethaniëkerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Bethaniëkerk
Genootschap: Zevende-Dags Adventisten
Provincie: Flevoland
Gemeente: Almere
Plaats: Almere (Stad)
Adres: Parkwijklaan 5
Postcode: 1326AX
Jaar ingebruikname: 1999
Architect: A.A. Bos & Partners, Baarn
Huidige bestemming: kerk
Monument status: geen

Geschiedenis

Moderne kerk zonder toren. Gebouwd als de 4e PKN kerk in Almere. Buiten gebruik in 2012. Gekocht door de Zevende-Dags Adventisten in 2014. Naam nu Bethaniëkerk.

In januari 1994 is het principebesluit tot samenwerking tussen gereformeerden, hervormden en lutheranen in Almere Stad Oost genomen door de kerkenraad van de Evangelisch-Lutherse Gemeente in Flevoland en de algemene kerkenraad van de federatie Gereformeerde Kerk en Hervormde Gemeente in Almere. Dat was ook het moment dat de wijkgemeente Almere Stad Oost werd gevormd. Daarvoor hielden de lutheranen eens per 14 dagen hun kerkdienst in Almere Haven. De samenwerking met de lutheranen heeft geduurd tot mei 2009 toen de voorganger van de lutheranen voor een deel van haar tijd predikant voor de wijkgemeente Almere Haven is geworden.

In de zomer van 1993 wordt ds Wöhle bevestigd als predikant van de evangelisch-lutherse gemeente Flevoland. Hij heeft o.a. tot taak het nadenken over de toekomst van de evangelisch-lutherse gemeente in Flevoland te stimuleren. In diezelfde tijd staat ds Hasper in de startblokken om met de opbouw van de ‘Samen-op-Weg’-gemeente in Almere Stad Oost te beginnen. De ontmoeting tussen deze twee predikanten leidt tot het voorstel aan de kerkenraden om in Almere Stad Oost echt ‘samen op weg’ te gaan, hervormd, gereformeerd en luthers.

Op 4 september 1994 is het dan zover: de eerste gezamenlijke kerkdienst in Almere Stad Oost wordt gehouden in een ruimte van basisschool ‘de Olijfboom’ in Parkwijk. Na drie jaar blijkt deze ruimte te klein vanwege de groei van Almere Stad Oost. Verder wordt in 1995 een gezamenlijke kerkenraad bevestigd en ingezegend ( zie foto). Eind 1997 wordt de aula van de oecumenische scholengemeenschap ‘het Baken Park’ in Filmwijk de plaats voor de zondagse erediensten. In het voorjaar van 1999 wordt het kerkcentrum de Triangel in gebruik genomen. Aan de inrichting daarvan is door veel vrijwilligers hard gewerkt.

De gereformeerden en hervormden die tot de wijkgemeente Almere Stad Oost behoren, wonen in Almere Stad in de wijken Filmwijk, Parkwijk, Danswijk, Verzetswijk en Tussen de Vaarten. De leden van de Evangelisch-Lutherse gemeente Flevoland wonen voor 80% in Almere en verder verspreid over de provincie Flevoland, minus de Noordoostpolder.

Sinds medio 2003 heeft Almere Stad Oost twee nieuwe predikanten als gevolg van vertrek van hun voorgangers. Voor de federatie is dat ds. Harry Hübbers en voor de lutheranen da. Cornelia Hübner. Na verloop van tijd blijken er verschillen van inzicht tussen deze predikanten en wordt de samenwerking daardoor minder. Eind 2008 wordt ds. Hübner in deeltijd benoemd voor de wijkgemeente in Almere Haven en dat is voor de lutheranen aanleiding om in mei 2009 weer terug te gaan naar Almere Haven.

In feite was de Triangel de eerste ‘Samen-Op-Weg’ gemeente in Nederland waarin gereformeerden, hervormden en lutheranen volledig samenwerkten. Inmiddels heeft die samenwerking ook op landelijk niveau gestalte gekregen door de vorming van de Protestantse Kerk Nederland (PKN). Ook de vijf wijkgemeenten in Almere zijn bezig om zich te verenigen met de Protestantse Gemeente Almere.'

In de media

  • Uit : Omroep Flevoland d.d. 29 mei 2012

Kerkgebouw De Triangel van de Protestante Gemeente Almere in de Parkwijk staat te koop. Er zijn te weinig kerkgangers en bovendien is het geld van de verkoop nodig om de Protestantse Gemeente financieel gezond te houden.De Triangel is sinds negentien jaar in gebruik. De gelovigen die vanaf deze week zonder kerk zitten, kunnen terecht in één van de drie andere protestantse kerken in Almere.In principe kan iedereen een bod doen op De Triangel, maar kerk- of geloofsgemeenschappen maken de meeste kans om de nieuwe eigenaar te worden. Inmiddels zijn er een paar biedingen gedaan. Begin juli wordt bekend wie de koper is.

  • Uit : Omroep Flevoland d.d. 13 november 2014

Kerkgenootschap de Zevende Dags Adventisten in Almere heeft kerkgebouw De Triangel in de Parkwijk gekocht. Dat meldt de protestantse kerk in Almere, die het gebouw al twee jaar te koop had staan. De Zevende Dags Adventisten waren al huurder van het gebouw en hebben het nu gekocht. De protestantse kerk zette De Triangel twee jaar geleden te koop, omdat er te weinig kerkgangers waren en omdat de kerk geld nodig had om financieel gezond te blijven.


Orgel

Het orgel is in 2000 gebouwd door de firma Kaat & Tijhuis (Kampen).

Dispositie
  • Manuaal 1: Roerfluit 8' - Prestant 4' - Mixtuur 2-3 sterk.
  • Manuaal 2: Holpijp 8' - Fluit 4' - Nasard 2⅔'.
  • Pedaal: Subbas 16'.
  • Koppelingen: Manuaal 1 aan Pedaal - Manuaal 2 aan Pedaal - Manuaalkoppeling.

Mechanische sleepladen. Manuaalomvang: C-f3. Pedaalomvang: C-d1.

Afbeeldingen