Handelingen

Almelo, Knoopshöfte 2 - Gereformeerde Gemeente (1952 - 2010)

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Gereformeerde Gemeente
Genootschap: Geref. Gemeenten
Provincie: Overijssel
Gemeente: Almelo
Plaats: Almelo
Adres: Knoopshöfte 2
Postcode:
Inventarisatienummer: 09839
Jaar ingebruikname: 1952
Architect: Stuldreher, C.
Huidige bestemming: gesloopt

Geschiedenis

Kleine wederopbouwkerk zonder toren. Gemeente gesticht in 1949 en opgeheven in 2009. Kerkgebouw uit 1952, in 1978 nieuwe entree. 180 zitplaatsen. Buiten gebruik maart 2009. Sloop 2010.

In de media

  • Uit Reformatorisch Dagblad, 23 september 2008.

De classis Rijssen van de Gereformeerde Gemeenten heeft vorige week besloten een traject in te gaan naar het beëindigen van het zelfstandig voortbestaan van de gereformeerde gemeente Almelo. In de steeds kleiner wordende gemeente is het al enige tijd niet meer mogelijk om in de ambten te voorzien. Gelet op de historische situatie van de bijna 60 jaar oude gemeente (geïnstitueerd in april 1949) besloot de classis een jaar de tijd te nemen om het proces van overgang van de leden naar buurgemeenten te begeleiden. In september 2009 zal, in overleg met de leden van Almelo, besproken worden op welke wijze met de kerkelijke goederen zal worden omgegaan.

De kerkenraad van Rijssen-Zuid behartigt het komende jaar de lopende zaken in Almelo. Reeds geruime tijd leiden ambtsdragers uit andere classisgemeenten de zondagse diensten. Besloten is om dit het komende jaar te continueren.

  • Uit Reformatorisch Dagblad, 24 februari 2009.

De classis Rijssen heeft besloten de gereformeerde gemeente te Almelo met ingang van maart op te heffen. Vorig jaar september besloot de classis reeds een traject in te gaan naar het beëindigen van het zelfstandig voortbestaan van de gemeente. In Almelo is het al langere tijd niet meer mogelijk om in de ambten te voorzien.

De laatste dienst wordt gehouden op dinsdag 3 maart. De consulent, ds. A. Schreuder te Rijssen-Zuid, leidt deze dienst. De leden zullen lid worden van een van de omliggende gemeenten. (red: Wierden-Vriezenveenseweg 14, Rijssen-Noorderkerk, Rijssen-tabernakel, Rijssen-Zuiderkerk, Enter-Dorpsstraat 80).

  • Uit Reformatorisch Dagblad, 10 maart 2009.

De gereformeerde gemeente te Almelo heeft vorige week haar laatste dienst gehouden. De gemeente werd opgeheven, nadat niet langer in de ambten kon worden voorzien. De Almelose gemeente telde op het laatst minder dan vijftig leden.

Ds. A. Schreuder, predikant van de gereformeerde gemeente te Rijssen-Zuid, leidde de laatste dienst. De predikant preekte in de volle kerk uit Prediker 3:14: „Ik weet, dat al wat God doet, dat zal in der eeuwigheid zijn, en er is niet toe te doen, noch is er af te doen; en God doet dat, opdat men vreze voor Zijn aangezicht.”

De meeste gemeenteleden worden lid van de gereformeerde gemeente te Rijssen-Zuid. Anderen gaan naar Rijssen-West, Emmen of Wierden.

  • Uit Reformatorisch Dagblad, 23 maart 2010.

De voormalige kerk met verenigingsgebouw van de gereformeerde gemeente aan de Knoopshöfte in Almelo wordt gesloopt. Projectontwikkelaar Vastbouw Vastgoedontwikkeling uit Bunschoten, die het gebouw begin dit jaar kocht, heeft bij de gemeente Almelo een sloopvergunning aangevraagd. Het college van B en W wil aan de sloop meewerken. Het bedrijf kan op korte termijn met de sloop beginnen. Het heeft nog geen concrete plannen voor het terrein.

De gereformeerde gemeente werd in 1949 geïnstitueerd en het kerkje aan de Knoopshöfte in 1952 gebouwd. Nadat het aantal leden daalde tot onder de vijftig, besloot de classis Rijssen van de Gereformeerde Gemeenten in september 2008 tot opheffing. Ds. A. Schreuder, predikant van de gereformeerde gemeente te Rijssen-Zuid, leidde de laatste dienst.

Afbeeldingen