Handelingen

Alkmaar, Willem Buytenwechstraat 2 - Bij de Bron

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam object: Bij de Bron
Genootschap: Gereformeerde Gemeente
Provincie: Noord-Holland
Gemeente: Alkmaar
Plaats: Alkmaar
Adres: Willem Buytenwechstraat 2
Postcode: 1816GJ
Sonneveld-index: --
Jaar ingebruikname:
Architect:
Huidige bestemming:
Monument status: --Geschiedenis

Gereformeerde Gemeente Ter vervanging van het voormalige kerkgebouw


In de media

  • Uit: Reformatorisch Dagblad d.d. 5 mei 2012

Evangelisatiepost Alkmaar verhuist

ALKMAAR – De evangelisatiepost van de Gereformeerde Gemeenten te Alkmaar gaat verhuizen. Het deputaatschap voor evangelisatie heeft een pand gekocht in de nieuwbouwwijk De Hoef.

Sinds 2006 worden de activiteiten van de evangelisatiepost georganiseerd in het inloopcentrum aan de Stationsweg, aan de rand van het centrum van Alkmaar. De zondagse bijeenkomsten worden gehouden in het kerkgebouw aan ’t Wuiver in de wijk Alkmaar/Oudorp. Door het werken op twee locaties bleek de doorstroming naar de zondagse samenkomsten in Oudorp te stagneren.

Op de nieuwe locatie in de wijk De Hoef, een van de dichtstbevolkte wijken van Alkmaar, kunnen alle activiteiten worden ondergebracht, zoals de inloop, het maaltijdproject, de kinderclub, Bijbelstudies en de zondagse samenkomsten. Het gebouw is nu nog in gebruik als kantoorpand en zal begin volgend jaar beschikbaar zijn.

Het deputaatschap heeft C. J. van der Beek uit Lisse benoemd als coördinator. Hij was reeds enige jaren als vrijwilliger bij het inloopwerk betrokken. Van der Beek is daarvoor anderhalve dag per week beschikbaar. Tot zijn werkzaamheden behoren het leidinggeven aan de ruim zeventig vrijwilligers. Ook neemt hij enige evangelisatiewerkzaamheden voor zijn rekening.

De evangelisatiepost Alkmaar bestaat sinds 1970.

  • Uit: De Saambinder d.d. 4 april 2013

Bij de Bron in Alkmaar

Acht weken na Merksem verhuist ook de evangelisatiepost in Alkmaar. Daarmee hebben de beide oudste posten de beschikking over een functioneel gebouw, waar alle activiteiten onder één dak zijn bijeengebracht.

Voor de kerkgangers in Alkmaar zal het even wennen zijn: vanaf 1974 kerkten ze aan ’t Wuiver in de wijk Oudorp, aan de oostkant van de stad. Het huidige gebouw werd daar op 11 januari 1994 officieel in gebruik genomen. ‘Er liggen vanzelfsprekend herinneringen die tot weemoed stemmen’, zegt evangelist G. Baan, die zeven jaar aan de post verbonden was en er nog vaak voorgaat. ‘Anderzijds mogen we nog zien dat in een tijd waarin ook in Alkmaar een aantal kerken definitief gesloten wordt, wij een doorstart mogen maken’. De heer C.J. van der Beek is coördinator van de evangelisatieactiviteiten, waarvoor tal van vrijwilligers uit de classes Amsterdam en Barneveld zich inzetten. Vanuit de moedergemeente Lisse wordt het pastoraat voor leden en meelevenden verzorgd door de contact-ouderling, M. Ligtenberg.

Bij de Bron In het nieuwe onderkomen, waarin tot voor kort enkele bedrijfjes waren gehuisvest, zijn kerk en inloophuis bijeengebracht. Het gebouw aan de Willem Buytewechstraat 2 krijgt de naam ”Bij de Bron”. Het pand ligt in de wijk De Hoef, aan de westzijde van de stad. Het is een dichtbevolkte buurt, met 7200 inwoners. Als de aangrenzende wijken die op loopafstand van het gebouw liggen, worden meegeteld, blijkt dat ruim 11.000 inwoners kunnen worden bereikt. Een stiltecentrum van de Rooms-Katholieke Kerk was tot op heden het enige kerkelijke gebouw in deze buurt. Er wonen relatief veel ouderen in de wijk. Kinderen zijn er echter ook: direct naast het evangelisatiegebouw staan twee basisscholen. In een buurthuis is vanuit de evangelisatie al enkele zomers een vakantiebijbelclub gehouden. De wijk telt opvallend veel eenpersoonshuishoudens. Daardoor is er een grote doelgroep voor een maaltijd- of lunchproject. Er wonen relatief veel mensen met een vrij laag inkomen, maar het is geen achterstandswijk. ‘Daarom zijn er geen vormen van bijstand zoals een kledinguitreiking nodig, maar zal er wel op worden gelet dat de activiteiten voor de bezoekers betaalbaar zijn’, zegt evangelist Baan. De bezoekers van de zondagse samenkomsten worden meer bij de doordeweekse activiteiten betrokken. ‘De nood in de stad is groot’, zegt Baan. Ter illustratie: bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen gingen er van de 54.113 stemmen in Alkmaar slechts 79 naar de SGP. Dat is 0,15 procent. De PvdA haalde de meeste stemmen.

Opening en open huis Afgelopen zondagmiddag is de kanselbijbel in de kerk aan ’t Wuiver gesloten. Evangelist Baan koos Lukas 24:29m tot tekst voor deze dienst: ‘Blijf met ons...’, met als thema: ‘Een gebed bij de Levensbron’. In het nieuwe gebouw wordt Gods Woord op zondagmorgen 7 april weer geopend. Baan hoopt dan over Lukas 24:32 te spreken: ‘En zij zeiden tot elkander: Was ons hart niet brandende in ons, als Hij tot ons sprak op de weg en als Hij ons de Schriften opende?’ Ook dan sluit het thema aan bij de naam van het gebouw: de evangelist hoopt de kerkgangers te bepalen bij ”Onderwijs bij de Levensbron”. In overleg met de vaste bezoekers is besloten de morgensamenkomst voortaan om 10.30 uur te laten beginnen. ’s Middags blijft 16.30 uur het aanvangstijdstip. Bezoekers en vrijwilligers zijn welkom tijdens een open huis op vrijdag 5 april van 14.00-21.00 uur. Op zaterdag 11 mei heeft om 11.00 uur de officiële opening plaats. Aansluitend is er open huis voor buurtbewoners en alle belangstellenden vanuit onze gemeenten. Tal van gemeenteleden hebben reeds een steentje bijgedragen via de financiële actie ”Alkmaar, alles onder één dak”. Collecten en giften zijn welkom op rekeningnr. 3624.26.457 t.n.v. Stichting voor Evangelisatie te Woerden, o.v.v. ‘Actie Alkmaar’.

  • Uit: Reformatorisch Dagblad januari 2023

24 januari 2023 Kerk & religie | Evangelisatiepost

Bijbelcentrum ”Bij de Bron” in Alkmaar, een van de evangelisatieposten van de Gereformeerde Gemeenten, gaat verbouwen. „Het werk groeit”, aldus het centrum.

„Veel mensen weten ”Bij de Bron” te vinden. En daarom heeft het gebouw een aanpassing nodig. Inmiddels heeft het deputaatschap toestemming gegeven. Het is de bedoeling dat de muur tussen de inloop en het kledinghok weggehaald wordt. Daardoor ontstaat er een grote ruimte, die we multifunctioneel kunnen gebruiken. We kunnen er ook andere activiteiten laten plaatsvinden. Ook willen we het gebouw een meer open uitstraling geven, zodat het zichtbaarder wordt in de wijk. Daarnaast zal het hele gebouw een ‘opknapbeurt’ krijgen.”

Op vrijdag 17 februari wordt een „sponsordiner” gehouden ten bate van de verbouwing, meldt ”Bij de Bron” op haar website.

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur