Handelingen

Alkmaar, Laat 221 - Waakt en Bidt

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam object: Waakt en Bidt
Genootschap:
Provincie: Noord-Holland
Gemeente: Alkmaar
Plaats: Alkmaar
Adres: Laat 221
Postcode: 1811EH
Sonneveld-index: 04644
Jaar ingebruikname:
Architect:
Huidige bestemming: winkel
Monument status: GeenGeschiedenis

Waakt en Bidt, gebouw van de Vereniging tot Bevordering van Christelijke Belangen.

Het orgel en het meubilair zijn verhuisd naar de Kapelkerk.

De vereniging werd opgericht in het voorjaar van 1893, met als doelstelling "het zoveel mogelijk voorkomen en bestrijden van dronkenschap, ontucht en andere zonden".
Zij trachtte dit doel te bereiken door het oprichten en instandhouden van een gebouw, dat aan christelijke verenigingen verhuurd zou worden en waar tevens lezingen en andere bijeenkomsten zouden kunnen plaatsvinden. Reeds spoedig werd het perceel Laat 221 aangekocht, dat de naam Waakt en Bidt kreeg. Op 5 juni 1894 werd de eerste bestuursvergadering in het verenigingsgebouw gehouden. Op 13 januari 1973 werd de vereniging opgeheven. Besloten werd een Stichting Waakt en Bidt in het leven te roepen, die het overgebleven kapitaal zou beheren.

Dit gebouw is nu een winkelpand. Het opschrift "Waakt en Bidt" bovenin de gevel is bewaard gebleven.

Afbeeldingen