Handelingen

Alblasserdam, Waalsmondelaan 16 - Bethelkerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Bethelkerk
Genootschap: Christelijke Gereformeerde Kerk
Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: Alblasserdam
Plaats: Alblasserdam
Adres: Waalsmondelaan 16
Postcode: 2951AW
Inventarisatienummer: 01489
Jaar ingebruikname: 1967
Architect: Kramers en Willemsen
Huidige bestemming: buiten gebruik
Monument status: geen


Geschiedenis

Oorspronkelijk Rooms-katholieke kerk O.L.V. van Fatima. Nadat de R.K. parochie O.L. Vrouw van Fatima eind 1966 een ander, nieuw kerkgebouw in gebruik had genomen, is dit kerkgebouw gekocht door, en sinds februari 1967 in gebruik als, de Christelijk Gereformeerde Kerk, tegelijk met de stichting van een eigen Christelijk Gereformeerde Kerkgemeente in Alblasserdam. Enkele details, zoals een wijwaterbak bij de ingang en de communietafel, herinneren nog aan het R.-K. verleden van dit gebouw.

  • 2019 - De christelijke gereformeerde kerk (cgk) in Alblasserdam wordt opgeheven. De gemeente, die ruim zeventig leden telt, ziet zich genoodzaakt de deuren te sluiten. De classis Dordrecht zal de kerkenraad begeleiden
  • 2020 - Kerk wordt gesloten in de zomer van 2020.
  • 2020 - De christelijke gereformeerde kerk (cgk) in Alblasserdam wordt in verband met de coronacrisis later opgeheven dan gepland was, deelt scriba K. C. Suijker mee. De gemeente zou op 7 juni worden opgeheven, maar als gevolg van de coronacrisis zijn de diensten in maart abrupt gestopt. De kerkenraad heeft besloten deze maand vier (middag)diensten te houden, nu kerkdiensten met een klein aantal kerkgangers weer zijn toegestaan.
  • 2020 - Het kerkgebouw wordt voorlopig niet verkocht. Het wordt vanaf september 2020 gebruikt door een interkerkelijk pioniersteam in oprichting dat in contact wil komen met de buurt en daar diaconaal-missionaire activiteiten gaat organiseren.
  • 2020 - Het gebouw van de Christelijke Gereformeerde Kerk (CGK) aan de Waalsmondelaan in Alblasserdam krijgt een buurtfunctie en heet voortaan ‘de Pion’.

In de media

Uit Reformatorisch Dagblad, 25 mei 2010.

Het vernieuwde kerkgebouw van de christelijke gereformeerde kerk van Alblasserdam wordt zaterdag geopend, aldus ds. W.W. Nijdam. De gemeente van Alblasserdam heeft jaren gespaard voor de bouw van een bijgebouw, maar dat bleek uiteindelijk te duur. Daarom besloot de kerkenraad intern te verbouwen.

Een verbouwing was mogelijk doordat er in het vanouds rooms-katholieke kerkgebouw veel onbenutte ruimte bestond tussen de preekstoel en de rest van de kerk. Zo kon er een extra zaal worden gerealiseerd, die dienst zal doen als consistorie en als ruimte voor bijeenkomsten. Een andere, reeds bestaande zaal krijgt de bestemming van crèche en keuken.

Het aantal zitplaatsen in de kerk is met 130 gelijk gebleven door het bouwen van een kleine galerij boven de zaal. De verbouwing, die mede met behulp van vrijwilligers is uitgevoerd, heeft ongeveer 200.000 euro gekost.

De officiële ingebruikneming vindt zaterdag om 15.00 uur plaats. Dan zal ds. Nijdam een meditatie houden. A. van Andel, voorzitter van de bouwcommissie, geeft een toelichting op de verbouwing.

  • Uit: Alblasserdam.net, d.d. 25 november 2019

De Christelijke Gereformeerde Kerk (CGK) aan de Waalsmondelaan wordt opgeheven. De gemeente, die ruim zeventig leden telt, ziet zich genoodzaakt de deuren te sluiten. De classis Dordrecht zal de kerkenraad begeleiden. Dat blijkt uit de classesverslagen in het vrijdag verschenen nummer van De Wekker, het orgaan van de Christelijke Gereformeerde Kerken.

Geschiedenis

Onze gemeente is gesticht op 17 februari 1967. De gemeente is ontstaan vanuit de Christelijke Gereformeerde Kerk (Elimkerk) van Papendrecht. Het allereerste begin van de gemeente werd gevormd door een vijftiental gezinnen die de behoefte hadden om binnen Alblasserdam diensten te houden. Dit was in 1957. Het begon met één dienst in een zaaltje van het Wilde Wout gebouw. Vanaf 1965 werd gebruik gemaakt van het gebouw van de Baptistengemeente en werden er twee diensten per zondag gehouden.

Doordat de parochie van de Rooms Katholieke Kerk een nieuw gebouw in gebruik nam, kwam de gemeente in de gelegenheid ons huidige kerkgebouw aan de Waalsmondelaan te kopen. Dit heeft ertoe geleid dat het een zelfstandige gemeente werd.

Links


Afbeeldingen

Exterieur

Interieur