Handelingen

Acquoy, Lingedijk 96 - Cathrijnekerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Cathrijnekerk
Genootschap: PKN Hervormde gemeente Acquoy
Provincie: Gelderland
Gemeente: West Betuwe
Plaats: Acquoy
Adres: Lingedijk 96
Postcode: 4151CN
Jaar ingebruikname: 1844
Architect:
Huidige bestemming: hervormde kerk
Monument status: Rijksmonument 16488(K)
16489(T)
Sonneveld-index: 10834


Geschiedenis

Vroege neogotische kerk met historische toren. Verving een oude kerk, die was gewijd aan Sint Catharina. De scheve toren is uit de 15e eeuw.

Trivia

Een markant punt in Acquoy dat bij velen bekend is, is de scheve kerktoren. De toren staat al scheef sinds hij gebouwd is in de 15e eeuw. Aan de toren is nog te zien dat men halverwege de bouw een correctie heeft proberen toe te passen. De toren is ca. 17,5 m hoog en staat aan de bovenkant, aldus een meting uit 1985, ongeveer 1,15 meter uit het lood. Dat is een helling van 6,6% oftewel ca. 3,8 graden. Dat is ca. 0,2 graden minder dan de toren van Pisa. Opvallend is dat op het kerkhof het graf van een mevrouw Pisa te vinden is.

Patrones van deze kerk was Sint Catharina, die zeer geliefd was bij de adel. De kerk werd dan ook al snel de ‘Cathrijne Kerk’ genoemd.

  • De historische Ned. Herv. Kerk in Heinenoord heeft ook een scheve toren, die volgens velen (gedeeltelijk) schever staat dan de Toren van Pisa. Details na te gaan.
  • De bekendste 2 andere scheve torens in Nederland zijn De Oldehove in Leeuwarden en de toren van de Oude Kerk in Delft.

Monumentomschrijving Rijksdienst

Kerk

Herv. Kerk. Vijfzijdig gesloten zaalkerkje, waarvan de eerste steen gelegd is in 1844. Preekstoel met doophek en overhuifde banken, twee psalmbordjes en een kristallen kroon uit de bouwtijd.

Toren

Onvoltooide, uit twee geledingen bestaande, bakstenen toren uit de tweede helft der 15de eeuw in Kempische laatgotische trant, waarvan de derde geleding sinds de 18de eeuw verdwenen is. De toren is van 1957 tot 1987 tien centimeter schever komen te staan.

Orgel

In de kerk van Acquoy, gebouwd in 1844, had nog nooit een pijporgel gestaan. Na de restauratie van het gebouw, die in 1993 werd afgerond, werd besloten er een te laten maken. Een fraaie kas, afkomstig uit de Nederlands Gereformeerde Kerk in Ten Post (Groningen), gemaakt door Marten Eertman, kon worden gebruikt. Voor wat betreft opbouw en klank werd aansluiting gezocht bij bestaande orgels in de Betuwe uit de negentiende eeuw, zoals gebouwd door o.a. Van Puffelen. De aanleg van de mechaniek is geïnspireerd door het werk van Kam & Van der Meulen. Toch is er geen kopie gebouwd, maar een nieuw orgel, zoals dat in de vorige eeuw gebouwd had kunnen worden. Op vrijdag 10 mei 1996 is het in gebruik genomen. De registertrekker van de Bourdon 16' kent twee standen. Bij half opentrekken spreekt alleen het Groot octaaf.

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur