Handelingen

Abbenbroek, Kerkplein 9 - Sint Aegidius

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: St. Aegidius
Genootschap: Ned. Hervormde kerk
Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: Nissewaard
Plaats: Abbenbroek
Adres: Kerkplein 9
Postcode: 3216AK
Inventarisatienummer: 01472 19195
Jaar ingebruikname: 13e eeuw
Architect:
Monument status: Rijksmonument 9356

Geschiedenis

Historische kerk met toren.

De Sint Aegidiuskerk is de dorpskerk van Abbenbroek in de Nederlandse provincie Zuid-Holland. Het gebouw was vóór 1491 een parochiekerk. Deze parochiekerk was gewijd aan de Heilige Aegidius, maar deze naam wordt door de huidige kerkelijke gemeente niet gebruikt. De burggraaf van Montfoort sticht hier in 1483 een kapittel van een deken en acht kanunniken onder de naam van de Heilige Abt Egidius. In het koor van de kerk staan op grafzerken de namen vermeld van Jongheer Nicolaas van Abbenbrouck in sijn leven Heer in Abbenbrouck, die stierf op 51-jarige leeftijd in 1619 en die van zijn vrouw Joffrou Maria van Egmondt van der Nyburch, die 40 jaar oud in 1613 overleed.

De kerk bevatte zeven altaren, die gewijd waren aan 't Heilige Kruis, St. Anthonius, St. Jacob, St. Anna, de Heilige Geest en twee aan de Heilige Sebastiaan. Na de reformatie wordt de kerk in gebruik genomen als protestants kerkgebouw.

Schip uit 15 eeuw.

Als Hervormde kerk buiten gebruik gesteld in 2006, daarna in gebruik genomen door de Hersteld Hervormde gemeente. Deze gemeente noemt haar kerk niet Sint Aegidiuskerk, maar Hersteld Hervormde Kerk.

Sint Aegidiuskerk gezien vanuit het oosten. 05-08-2010 AR


Monumentomschrijving Rijksdienst

Ned. Herv. Kerk (St. Aegidius). Dorpskerk, in 1491 tot collegiale kerk verheven, nadat in 1483 een kapittel was gesticht. Rechthoekig gesloten koor, exponent van de Scheldegotiek uit omstreeks 1300 met twee lancetvensters, in de puntgevel een klaverbladvormige nis en in de noordgevel een baksteenfries met drieloopboogjes. Driebeukig schip (ca. 1500), waarvan de zijbeuken dwarskapjes en puntgevels hebben. Zuilen met ledestenen banden en koolbladkapitelen. Inventaris: koorhek, ca. 1500, kansel 1613. Gotische grafzerken.

Toren van de Ned.Herv.Kerk (15de eeuw). Gerestaureerd 1925. Eikenhouten klokkenstoel met klok van Butendiic en Sloterdiic, 1450, diam. 124,8 cm. Mechanisch torenuurwerk, Weule, met elektrische opwinding.

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur