Handelingen

Aarle-Rixtel, Kloosterdreef 7 - Kloosterkapel Het Heilig Bloed

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Heilig Bloed
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Noord-Brabant
Gemeente: Laarbeek
Plaats: Aarle-Rixtel
Adres: Kloosterdreef 7
Postcode: 5735SJ
Sonneveld-index: 00587
Jaar ingebruikname: 1903
Architect: na te gaan
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Rijksmonument


Geschiedenis

Klooster van de missiezusters van het Kostbaar Bloed, uitbreiding 1930.

Monumentomschrijving Rijksdienst

Kloostercomplex, bestaande uit een KLOOSTER met BOERDERIJGEBOUWEN. Het geheel ligt aan de Kloosterdreef in het buitengebied "Het Broek", ten noord-oosten van de kern van Aarle-Rixtel op de grens met Beek en Donk. De boerderijgebouwen zijn gemoderniseerd en worden niet beschermd. Het oudste gedeelte van de oorspronkelijke langgevelboerderij functioneert sinds oktober 2008 als herberg met restaurant, met als naam "Brabantse Kluis". Bij binnenkomst is de oude waterput uit ongeveer 1850 goed te zien. Deze is bij de verbouwing van 2008 weer tevoorschijn gekomen. Het klooster Het Heilig Bloed, bewoond door zusters van de Congregatie van de Missiezusters van het Kostbaar Bloed, is gesticht vanuit Mariannhill (Zuid-Afrika) en tussen 1902 en 1903 gebouwd. In 1910 en 1939 zijn vleugels toegevoegd. De kloostergemeenschap bezit veel grond rondom het gebouw.

Omschrijving

Het klooster bestaat uit een aantal haaks op elkaar geplaatste vleugels uit verschillende perioden. Aan de straatkant bevindt zich het oudste gedeelte, een drielaagse langgerekte vleugel onder zadeldak. Meteen boven de dakrand is in de jaren twintig van de twintigste eeuw tegen het dakvlak over bijna de gehele breedte van de vleugel een met leien beklede opbouw geplaatst. Rechts daarvan is een klein gedeelte in het verlengde van deze vleugel lager uitgevoerd. Haaks erop is een drielaags vleugel geplaatst waarin zich aan de voorzijde een kapel bevindt. Twee haaks daarop geplaatste vleugels zijn later toegevoegd. De vleugel het dichtst aan de straat gelegen telt twee bouwlagen onder een afgeplat zadeldak en is voorzien van een klein trapgeveltje met in de nis een natuurstenen beeld van de H. Anna met de jonge Maria op console onder een baldakijn. Parallel daaraan maar verder naar achter is een drielaagse vleugel met souterrain toegevoegd. Het gehele klooster is uitgevoerd in baksteen onder met leien gedekte zadeldaken. De gevel van het oudste gedeelte is voorzien van een iets vooruitstekende plint met natuurstenen rand. Een aantal gevels zijn voorzien van lisenen, bakstenen water- lijsten en een tandlijst direkt onder de goot. Tegen de gevel van het oudste gedeelte is aan de straatkant een portiek onder zadeldak uitgebouwd. De portiek is voorzien van een topgevel met gevelsteen. Daarop is het Lam Gods afgebeeld, eronder is in metaal het opschrift "MISSIEKLOOSTER HEILIG BLOED" aangebracht. In het portiek is onder een kruisribgewelf de ingang aangebracht. De kopse gevel van de achterste vleugel heeft een tweelaagse uitbouw met plat dak waarop een balkon is gemaakt. Vanaf de verdieping is een nis uitgebouwd waartegen een beeld van St. Michaël is gezet.

Het pand is grotendeels van zesruitsramen voorzien, gedeeltelijk onder segmentbogen met een gepleisterd boogveld. In de nieuwere delen zijn vierruitsramen aangebracht. Het souterrain van de achterste vleugel heeft getoogde ramen waarvoor ijzeren hekwerken zijn geplaatst. Het kapelgedeelte heeft een vijfzijdig gesloten koor met steunberen. In de gevelvlakken zijn lancetramen aangebracht, gevuld met glas-in-lood. Tegen het gevelvlak dat naar de straat gericht is, is een Mariabeeld tussen lisenen met zadeldak geplaatst. Op het dak is een achtkantige dakruiter met klokje en spits aangebracht. Een gedeelte van de oudste vleugel is onderkelderd, de kelders zijn overwelfd door gepleisterde troggewelfjes op ijzeren profielen. Het interieur is sober en bestaat uit lange gangen waaraan een groot aantal vertrekken liggen. De kapel is een gemoderniseerde zaalruimte. De kapel is op de eerste verdieping: daaronder, met dezelfde vorm, bevindt zich de kloosterrefter. Aan de straatkant, tussen het klooster en het boerderijgedeelte bevindt zich een smeedijzeren hekwerk.

Waardering

Het geheel is van cultuurhistorisch belang als uitdrukking van een geestelijke ontwikkeling.

Cultuur Historische Waardekaart

In aanleg op T-vormige plattegrond met latere vleugel uit ca. 1930. Eenbeukige kerk op de verdieping met vijfhoekig koor. Neogotische vormgeving. Leien torenspits met klok. In het koor aan de buitenzijde een nis met Mariabeeld met kind. Ingang van het klooster met gewelfd portiek onder zadeldak met piroen. In de topgevel daarvan een driepasnis met Lam Gods. Eerste steenlegging:"Missionskloster H. Blut Erbaut 1902-03".

  • Bijgebouwen:' Lage bakstenen ommuring met ezelsrug. Langgevelboerderij met dwarsdeel. Schuur onder zadeldak met Sint Jozefbeeld in nis.
  • Dak en bedekking: Zadeldak. Leien zadeldaken of afgeplat zadeldak.
  • Vensters en deuren: Zesruitsramen.
  • Gevels en materialen: Baksteen fries en waterlijsten. Sierankers en pilasters.
  • Bouwperiode klooster: 1902-1903

Afbeeldingen

Exterieur