Handelingen

Aarlanderveen, Dorpsstraat 107 - Gereformeerde Kerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Gereformeerde Kerk
Genootschap: PKN Gereformeerde kerk Aarlanderveen
Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: Alphen aan den Rijn
Plaats: Aarlanderveen
Adres: Dorpsstraat 107
Postcode: 2445AJ
Inventarisatienummer: 01468
Jaar ingebruikname: 1967
Architect: Dondorp, D.
Huidige bestemming: kerk


Geschiedenis

Moderne kerk met toren. Verving een eerder Gereformeerd kerkgebouw.

Na het ontstaan van de Gereformeerde kerk, was er in eerste instantie geen noodzaak om een eigen kerkgebouw te laten bouwen. De gereformeerden hebben van februari 1887 tot september 1888 het hervormde kerkgebouw gebruikt voor hun kerkdiensten. Pas toen de gereformeerden door een uitspraak van de rechter dat kerkgebouw moesten verlaten, werd een eigen gebouw gesticht. Na de rechterlijke uitspraak, in juni 1888, gingen de gereformeerden in hoger beroep, echter alleen om tijd te winnen. In juli 1888 werd van Geerlof Spruijt een perceel grond gekocht voor de bouw van een eigen kerkgebouw met pastorie. Het bouwterrein werd in september uitgebreid door de aankoop van een naastgelegen perceel van Pieter van Leeuwen Dirkszoon. De percelen grond lagen op de hoek van de Dorpsstraat en de zogenaamde “Muggelaan”. De woningen die op de percelen stonden werden afgebroken en in juli 1888 werd de bouw van kerk en pastorie aanbesteed voor 7.618 gulden. Zoals in die verzuilde tijd gebruikelijk was, werd het werk uitgevoerd door aannemers die ook met de doleantie waren meegegaan. Het waren de timmerlieden Janszen en Van Vliet, de metselaar Barreveld, de smid Schuller en de schilders Ziegelaar en Meijers. Alle aannemers woonden in Aarlanderveen. In een recordtijd werd het kerkgebouw neergezet. Al in november van hetzelfde jaar werd het in gebruik genomen. De pastorie werd later voltooid. In de loop der jaren onderging het kerkgebouw aan de buitenzijde een aantal veranderingen. In de jaren twintig van de twintigste eeuw werd een vergaderlokaal achter de kerk gebouwd. De voorzijde veranderde echter niet gedurende het bestaan van het gebouw. Wel had het kerkgebouw al vanaf de jaren dertig of veertig te lijden van verzakking van de fundering. In maart 1946 werd in verband met dit zakken en scheuren gesproken over afbraak en nieuwbouw. Het zou echter nog twintig jaar duren voordat deze plannen werkelijkheid werden. Een in 1962 ingestelde bouwcommissie kreeg opdracht de mogelijkheden van restauratie van het kerkgebouw of nieuwbouw te onderzoeken. Nadat verschillende deskundigen waren geraadpleegd, werd besloten een nieuw kerkgebouw te laten bouwen. Op 9 maart 1967 werd de laatst dienst in het gebouw gehouden en op 11 maart begon de sloop van het kerkgebouw. Nadat op 5 mei 1967 de eerste paal werd geslagen, vorderde de bouw snel zodat het kerkgebouw op 20 december 1967 in gebruik kon worden genomen. Het nieuwe kerkgebouw is een ontwerp van de architect D. Dondorp te Heemstede. Hoofdaannemer was de firma Jac. van Vliet uit Aarlanderveen. Het interieur van het oude kerkgebouw was grotendeels gevuld met vaste banken. Twee bankenrijen langs de muren en één in het middenvak. Voor de banken in het middenvak waren nog enkele rijen losse stoelen geplaatst. De in 1888 nieuw geplaatste kansel werd in 1949 of 1950 vervangen door een zogenaamd “plateau”, afkomstig uit een ander kerkgebouw. Vanaf 1902 werd het kerkgebouw verwarmd door middel van een kolenkachel. Voor die tijd zullen de kerkgangers zich tegen de kou hebben moeten wapenen met behulp van stoven, die overigens ook na de aanschaf van de kachel in gebruik bleven.

Bron: groenehart archieven.

Orgel

Na de bouw van de kerk werd in maart 1889 een orgel geplaatst. Dit orgel heeft dienst gedaan tot 1891. Het huidige orgel is in 1891 gebouwd door A. van den Haspel (Rotterdam). In 1967 plaatst de firma L. Verschueren (Heythuysen) het over naar de nieuwe kerk. De dispositie wordt daarbij enigszins gewijzigd. Louis J. Kramer (Boskoop) breidt het in 1984 uit met een Bovenwerk en vernieuwt de mechanieken.

Dispositie
  • Hoofdwerk (manuaal 1): Praestant 8' - Holpijp 8' - Viola 8' - Octaaf 4' - Fluit 4' - Quint 2⅔' - Octaaf 2' - Mixtuur 1⅓' 3-4 sterk (1967) - Trompet 8' bas/discant - Tremulant.
  • Bovenwerk (manuaal 2): Roerfluit 8' - Gamba 8' (C-H in Roerfluit) - Vox céleste 8', vanaf c - Fluit 4' - Nasard 2⅔' - Woudfluit 2' - Sexquialter 2⅔' 2 sterk, vanaf f (1967) - Tremulant.
  • Pedaal: Subbas 16' - Gedekt 8' - Koraalbas 4'.
  • Koppelingen: Hoofdwerk aan Pedaal - Bovenwerk aan Pedaal - Bovenwerk aan Hoofdwerk.

Mechanische sleepladen. Manuaalomvang: C-f3. Pedaalomvang: C-d1. Winddruk: 82 mm. WK.

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur