Handelingen

Aalsum, Tsjerkepaad 1 - Catharinakerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Catharinakerk
Genootschap: Protestantse Gemeente Hantum C.A. Hervormde Kerk
Provincie: Friesland
Gemeente: Noardeast-Fryslân
Plaats: Aalsum
Adres: Tsjerkepaad 1
Postcode: 9121CK
Inventarisatienummer: 08664
Jaar ingebruikname: 1200
Architect:
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Rijksmonument 31553

Geschiedenis

Een in romaanse bakstenen opgetrokken bedehuis uit het begin van de 13e eeuw. Oorspronkelijk gewijd aan St. Cathatrina van Alexandrië.

De kerk had ooit een toren, maar die is door oorlogsgeweld verloren gegaan. Aan de zuidzijde zit laag een fraai rondbogig spoor in het muurwerk, een dichtgezette hagioscoop of piscina. De westgevel is in 1843 vernieuwd, de oude toren afgebroken en een geveltoren geplaatst.

Monumentomschrijving Rijksdienst

Hervormde kerk. Op een deels afgegraven terp aan het einde van een zijweg van de verkeersweg door de gemeente staat, slechts op enige afstand door enkele woningen begeleid, de grotendeels romaanse kerk, geheel van grote baksteen opgetrokken. De toren is in 1843 afgebroken en vervangen door een nieuwe westgevel, waarboven een houten klokkenkoepeltje, waarin een klok hangt van J. Butendic, 1499, diameter 67 cm. In de kerk eenvoudige preekstoelkuip.

Orgel

Het orgel is in 1905 gebouwd door de firma Mart. Vermeulen (Woerden) met gebruikmaking van ouder pijpwerk. De orgelkas, waarvan tot dusver de maker niet kon worden geïdentificeerd, dateert uit ca. 1835. In 1968 restaureert de firma Pels & Van Leeuwen (Alkmaar) het instrument en wijzigt de dispositie. Adviseur daarbij is Piet Post (Leeuwarden).

Dispositie
  • Manuaal: Prestant 8' - Holpijp 8' - Octaaf 4' - Fluit 4' - Octaaf 2' - Mixtuur 1⅓' 3-4 sterk (1968) - Trompet 8' (1968) - Tremulant (1968).
  • Pedaal: aangehangen.

Mechanische sleeplade. Manuaalomvang: C-f3. Pedaalomvang: C-d1. Winddruk: 65 mm. WK.

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur