Handelingen

Aalst, Maasdijk 52b - De Hoeksteen

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: De Hoeksteen
Genootschap: Hersteld Hervormde Gemeente
Provincie: Gelderland
Gemeente: Zaltbommel
Plaats: Aalst
Adres: Maasdijk 52b
Postcode: 5308JD
Jaar ingebruikname: 2023
Sonneveld-Index: --
Huidige bestemming: kerk
Monument status: geen


Geschiedenis

Voormalige manege, gemeente was eerder medegebruiker van het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente.

In de media

  • Uit: Reformatorisch Dagblad Jan van Reenen d.d 20 juli 2023

De Hersteld Hervormde Gemeente (HHG) in Aalst, in de Bommelerwaard, komt samen in een vroegere manege. „Het is een wonder dat we de beschikking over dit gebouw hebben gekregen”, zegt ds. M.W. Muilwijk. Het gebouw aan de Maasdijk oogt nog steeds als een manege. Maar wel is te zien dat het hier niet om een gewone ‘paardenbak’ gaat. Vanaf de dijk zie je de naam De Hoeksteen met grote letters op het langgerekte gebouw staan. Opvallend is ook dat een deel van het dak een nieuwe dakbedekking gekregen heeft en dat daar nieuwe raamkozijnen aangebracht zijn.

„Het is een wonder dat we vorig jaar een eigen kerkgebouw konden betrekken”, vertelt ds. Muilwijk, predikant van de gemeente. „We hebben vanaf 2004 naar een eigen onderkomen gezocht.” Samen met ouderling W.B.W. Dekker laat hij het interieur van het gebouw zien. De helft van het pand is nog vrijwel in oorspronkelijke staat en wordt nu gebruikt voor het opslaan van spullen voor de verkopingen.

In het voorste gedeelte van het gebouw bevinden zich de kerkzaal, twee andere zalen, een keuken, toiletvoorzieningen en de consistoriekamer. De kerkzaal is een eenvoudige rechthoekige ruimte met banken, stoelen, kerkenraadsbanken, kansel, lessenaar, psalmborden, collectezakrekken en een pedaalharmonium. Via een schuifwand kan er ruimte bij getrokken worden. „Dat is voorlopig niet nodig”, zegt Dekker. „Op zondagmorgen komen er ongeveer zeventig kerkgangers en ’s avonds zo’n veertig.”

In de hal hangt een rond mozaïek met allemaal kleurige steentjes. Rondom staat: ”Zacharia 4:6 – Niet door kracht, noch door geweld, maar door Mijn Geest zal het geschieden”. In het midden zijn twee bomen, een oliekruik en een zevenarmige kandelaar te zien. Ds. Muilwijk: „De gemeente heeft moeilijke jaren achter de rug. De kerkdiensten werden in het gebouw van de Gereformeerde Gemeente gehouden, maar in 2024 liep de overeenkomst met medegebruik af. Verschillende pogingen om aan een kerkgebouw te komen, waren al mislukt.”

Er veranderde iets, aldus de predikant. „Op een keer in 2019 preekte ds. G.K. Terreehorst over deze tekst uit Zacharia. Toen mijn vrouw die preek hoorde, kreeg ze moed en ze wist dat het goed zou komen. Niet lang daarna werd bekend dat dit pand aangekocht zou kunnen worden. Toen er acties opgezet werden, kwam ze met het plan om steentjes voor 1 euro te verkopen om aan geld te komen voor een nieuwe kerk. De ongeveer zesduizend steentjes plakte ze in het mozaïek, dat zo langzamerhand groeide. Later preekte (toen) kandidaat P.J.T. van den Herik over dezelfde tekst. Dat was voor haar een bevestiging. Bij de opening, op 9 april 2022, heb ik over deze tekst gemediteerd.”

De gemeente kreeg de kans om de manege in het buitengebied te kopen. Dekker: „Het is wonderlijk goed gelopen. De koop vond plaats in 2019, tegen een betaalbare prijs. We kregen een vergunning van de gemeente en er kwamen geen bezwaren tegen de komst van de kerk binnen. We hebben overigens vooraf goed overleg met de buren gehad en zij zijn ook uitgenodigd voor de open dag na de officiële opening.”

Het betekent niet dat de zorgen over zijn. Ds. Muilwijk: „We hebben een kleine gemeente, tot voor kort een vergrijzende gemeente. Gelukkig zijn er de laatste tijd een paar jonge gezinnen bij gekomen. We missen vooral de middengroepen. Verder hebben we maar drie kerkenraadsleden: predikant, ouderling en diaken. Het is genoeg om de kerkdiensten doorgang te laten vinden, maar te weinig om kerkordelijk rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen. Daarvoor komt dan een kerkenraadslid uit een naburige gemeente.”

Ds. Muilwijk merkt op dat ds. J.L. Schreuders, die ruim zeventien jaar in deze gemeente gestaan heeft, hier onlangs weer preekte. „Hij zei toen dat hij hoopte dat hier aan het einde van de tijden een gemeente gevonden mag worden die getrouw is geweest aan de Heere.” Wij zien uit naar het werk van de Heere in het hart van mensen.”

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur