Handelingen

,s-Hertogenbosch, Ploossche Hof 65 - Sjalom

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Sjalom
Genootschap: Molukse Evangelische Kerk (G.I.M.)
Provincie: Noord-Brabant
Gemeente: 's-Hertogenbosch
Plaats: 's-Hertogenbosch
Adres: Ploossche Hof 65
Postcode: 5233HA
Inventarisatienummer: 07697
Jaar ingebruikname: 1982
Architect: J.P.F.M. Thole
Huidige bestemming: kerk
Monument status: geen

Geschiedenis

Belangrijk modern kerkgebouw, gebouwd voor de Molukse Evangelische Kerk (Geredja Indjili Maluku = G.I.M.).

Ten behoeve van een aantal Molukse gezinnen, afkomstig uit het voormalige kamp Lunetten in Vught, bouwde men tussen 1980 en 1982 een Molukse kerk in de wijk De Reit in 's-Hertogenbosch. De overheid wilde indertijd de bewoners van dit kamp naar nieuwbouwwijken in de omgeving laten verhuizen om zo de integratie te bevorderen. Een aantal gezinnen vestigde zich toen op vrijwillige basis in de wijk De Reit. De 'Sjalomkerk' aan de Ploossche Hof werd ontworpen door architect J.P. Thole uit Zaltbommel.

Geschiedenis; bron: gimdenbosch.nl

Oprichting GIM Den Bosch

Eind jaren 1970 besloten Molukse gezinnen uit het voormalig woonoord Lunetten te Vught te verhuizen naar de wijk de Reit in Den Bosch. De overheid wilde indertijd de bewoners van Molukse woonoorden in Nederland ( ca. 75 in totaal en verspreid over heel Nederland )- waaronder woonoord Lunetten- naar nieuwbouwwijken in de omgeving laten verhuizen om zo het isolement van de woonoorden op te heffen en de integratie te bevorderen. Bij de herhuisvesting van Molukse gezinnen uit de woonoorden werd als regel gehanteerd dat bij verhuizing van 30 gezinnen of meer naar een nieuwbouwwijk, de gemeenschap van overheidswege een kerkgebouw kreeg. Ten behoeve van deze gezinnen bouwde de Rijksoverheid tussen 1980 en 1982 een Molukse kerk in de wijk de Reit in ’s-Hertogenbosch. De Molukse kerk aan de Ploossche Hof kreeg als naam Sjalom en werd in 1982 door koningin Beatrix in aanwezigheid van prins Claus en RMS-president Manusama geopend. De aanwezigheid van bewapende militairen op de daken van omringende gebouwen tijdens de opening vormden een echo van de dramatische gebeurtenissen in de Molukse samenleving eind jaren 1970.

Over het kerkgebouw

Het kerkgebouw Sjalom is in menig opzicht een cultuur-historisch monument te noemen omdat het kerkgebouw de eerste poging was om een kerkgebouw te maken afgestemd op de Molukse geloofsbeleving en liturgie. Kenmerkend voor deze geloofsbeleving is het gegeven dat de Molukse kerk een verbijzondering is van het alledaagse waarbij het huisaltaar middels offerranden wordt verbonden met de offertafel in het kerkgebouw. De Molukse kerkdienst begint thuis en de gang van en naar het kerkgebouw heeft daardoor het sacrale karakter van een processie. Bij de ruimtelijke opzet opzet heeft de ordening in de tempel van Salomo vaak als inspiratiebron gefungeerd. De verbijzondering van het alledaagse wordt gekenmerkt door de zuilengalerij die de plek markeert. De processie naar de offertafel wordt ondersteund door sacrale elementen zoals een cirkel, koepel, kruis, klok. Ook is de processie in het gebouw langer gemaakt door de diagonale ordening waardoor tevens grotere en kleinere ruimten ontstaan die het gebouw een speels karakter geven. Bijzonder is ook het veelvuldig toegepaste beton zoals de vierkante betoncassettes met uitgespaarde koepels in het dak van de kerkzaal. De kerk verwierf een eervolle vermelding voor de Betonprijs van 1981.

Afbeeldingen