Handelingen

,s-Hertogenbosch, Papenhulst 2 - Kapel St. Claraklooster

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam object: Kapel St. Claraklooster
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Noord-Brabant
Gemeente: 's-Hertogenbosch
Plaats: 's-Hertogenbosch
Adres: Papenhulst 2 / Clarastraat 78-166
Postcode: 5211LC
Inventarisatienummer: 07710
Jaar ingebruikname: 1875-1878
Architect: Hezenmans, L.C.; Hoogenberk, E.J. (verbouwing)
Huidige bestemming: woningen
Monument status: geen

Geschiedenis

Neogotisch complex.

Volgens het testament uit 1344 van ridder Willem van Den Bosch werden zijn bezittingen na zijn dood aangewend voor de stichting van een klooster ten behoeve van de Rijke Clarissen in 's-Hertogenbosch. In 1349 trokken de eerste zusters in dit klooster. Dit klooster en de grond daarom heen werden globaal gezien begrensd door de huidige Sint Clarastraat en de Papenhulst in het westen, de Binnendieze in het zuiden en oosten en de Hinthamerstraat in het noorden. Dit klooster van de Clarissen bleef bestaan tot 1651. Sinds 1629 was Den Bosch veroverd door de Staatse legers, werd de openbare uitoefening van het katholieke geloof verboden en mochten de vrouwelijke kloosterorden geen novicen meer aannemen. De overgeleven Clarissen vertrokken naar Mechelen. In de 16 e eeuw stichtte Theresia van Avila een nieuwe kloosterorde, de Ongeschoeide Carmelitessen. In 1624 vestigden de eerste Carmelitessen zich in 's-Hertogenbosch en wel op het noordelijk gedeelte van het klooster van de Clarissen aan de Papenhulst nabij de Judasbrug. Enige tijd later verhuisden zij naar een klooster aan de Sint Jorisstraat in 's-Hertogenbosch. Na de staatse inname van de stad in 1629 keerden de zusters al in 1632 terug naar Aalst (Belgie)en hield het Bossche klooster op te bestaan. Pas in 1872 vestigden zich weer de Carmelitessen in 's-Hertogenbosch. Op 5 augustus van dat jaar arriveerden de eerste zusters uit Aalst ( Belgie). Tussen 1872 en 1879 werd een nieuw klooster gebouwd op (een deel van) het voormalige terrein waar het Claraklooster had gestaan, aan de Clarastraat. De zuster leefden daar afgesloten van de buitenwereld 'in het slot'. Bosschenaren kregen de zusters nooit te zien, behalve als zij hun stemplicht moesten vervullen. In 1971 werd het klooster opgeheven en verhuisden de overbleven zusters naar andere vestigingen van de Carmelitessen in Nederland.

Het klooster werd gebruikt voor de huisvesting van Spaanse gastarbeiders ( 1971- 1980). In 1980 werd het leegstaande kloostercomplex gekraakt en vier jaar later, naar ontwerp van Egbert Hoogenberk, verbouwd tot wooneenheden en bedrijfsruimten.

Cultuur Historische Waardekaart

Klooster Clarissenhof

 • Bouwperiode: 1875
 • Architect: Hezenmans, L.C.; Hoogenberk, E.J. (verbouwing)
 • Gevels en Materialen: Bakstenen gevel. hardstenen plint, dorpel- en cordonlijst. Hardstenen deuromlijsting. Opgemetselde dakkapel met topgevel.
 • Vensters en Deuren: Paneeldeuren, gietijzeren roosters, T-schuifvensters.
 • Dak en Bedekking: Rijk bewerkte kroonlijst met consoles. Schilddak, oud Hollandse pannen. Zeskantige schoorsteen op sokkel.
 • Bijgebouwen: Noordelijke vleugel eenlaags met mezzanino, schilddak, verbeterde Hollandse pannen.

Kloosterkapel

 • Bouwperiode: 1878
 • Bouwstijl: Neo-Gotiek
 • Architect: Hezenmans, L.C.; Hoogenberk, E.J. (verbouwing)
 • Gevels en Materialen: Gesloten bakstenen gevels.
 • Vensters en Deuren: Roosvensters. In het koor drie spitsboogvensters.
 • Constructie: Zesdelige kruisribgewelven in stuc met beschilderingen.
 • Interieur: Orgeltribune boven de buiten de kerk gelegen kloostergang. In 1982 nog schilderingen aanwezig. Glas-in-lood vensters van J.B. Capronnier, 1879
 • Bijzonderheden: Eenbeukige zes traveeen diepe zaalkerk met driezijdig gesloten koor en zijkoor. Inwendig thans geheel verbouwd.

MIP omschrijving

 • Naam monument: Zusters Clarissen
 • Bouwperiode: 1880
 • Gevels en materialen: Bakstenen gevel, hardstenen plint, dorpel- en cordonlijst.
 • Vensters en deuren: T-schuifvensters, paneeldeur met gietijzeren rooster en bovenlicht.
 • Dak en bedekking: Zadeldak, eindschild met verbeterde Hollandse pannen.

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur