Handelingen

,s-Hertogenbosch, Kapelaan Koopmansplein 3 - Antonius van Padua

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Antonius van Padua
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Noord-Brabant
Gemeente: 's-Hertogenbosch
Plaats: 's-Hertogenbosch
Adres: Kapelaan Koopmansplein 3
Postcode: 5212NH
Inventarisatienummer: 07725
Jaar ingebruikname: 1924
Architect: W. te Riele Gzn.
Huidige bestemming: gesloopt
Monument status: geen

Geschiedenis kerk

R.K. parochiekerk St. Antonius van Padua, gebouwd voor de gelijktijdig ontstane wijk De Muntel, ten noorden van de binnenstad.

Dit was een belangrijke W. te Rielekerk.

Vanaf 1920 komt de woningbouw op gang in de nieuwe wijk 'de Muntel'. Het zijn vooral woningbouwcooperaties die hier bouwen. Centraal in de wijk gelegen ligt het Duhamelplein waar de nieuwe Antoniuskerk gebouwd zal worden. Op 23 mei 1923 vindt de eerste steenlegging plaats en een jaar later, op 11 april 1924 wordt de kerk door Mgr. Diepen geconsacreerd. De bouw wordt financieel mogelijk gemaakt door de Kerkbouwstichting. Dankzij een legaat aan het bisdom 's-Hertogenbosch, geschonken door de Rotterdamse handelaar J. Grewen uit diens zogenaamde Grewenfonds, kan ook in deze stad een nieuwe kerk worden gesticht. Voorwaarde is wel dat de kerk Sint Antonius van Padua als patroon krijgt. Door de slappe bodemgesteldheid kost de fundering een vermogen en wordt er fors bezuinigd op het uiteindelijk ontwerp. De gedrongen torentjes en de houten kap (in plaats van een stenen overwelving) zijn daar een voorbeeld van.

In diverse opzichten interessante kerk, in menig detail origineel binnen het grote oeuvre van architect W. te Riele. Driebeukige basiliek zonder dwarsschip. Voorgevel met aan weerszijden twee kleine torens, verder op koor een eenvoudige bakstenen dakruiter. Het geheel sloot aan bij het concept van de zgn. volkskerk.

Na de oorlog krijgt het Duhamelplein de naam 'Kapelaan Koopmansplein'. In de laatste dagen voor de bevrijding van de stad in oktober 1944 wordt deze kapelaan van de Sint Antoniuskerk door de Duitse Sicherheitsdienst op de vlucht op het plein doodgeschoten. Vanaf het midden van de jaren 1960 neemt het aantal parochianen flink af door vergrijzing van de buurt. De St. Antoniusparochie en de H. Sacramentsparochie worden per 1 januari 1971 samengevoegd, en uiteindelijk kiest men ervoor om de Sacramentskerk open te houden en de Antoniuskerk per 1 april 1977 te sluiten.

Uiteindelijk volgt in november 1983 de sloop van deze kerk. (A.J.)

Zomer 1982 heb ik (JvN) nog een aantal buitenfoto's genomen van het exterieur van deze inmiddels in verval geraakte kerk. Kort hierna is deze kerk alsnog gesloopt.

Over de voormalige pastorie

Bouwperiode: 1922 Architect: Riele Gzn., W. te Gevels en Materialen: Voormalige pastorie, behorend bij de in 1983 gesloopte en door bejaardenflats vervangen Sint-Antoniuskerk van dezelfde architect. Vensters en Deuren: Kleine roedenramen onder spits en korfbogige togen. Samengestelde entreepartij. Aan de Jan Schofferlaan risaliet geflankeerd door smeedijzeren hekken. Dak en Bedekking: Tweelaags blokvormig huis met schilddak, gedekt met verbeterde Hollandse pannen.

Afbeeldingen

Twee prentbriefkaarten exterieur uit collectie A. Janssen.