Handelingen

,s-Hertogenbosch, Evertsenstraat 35 - Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...


Algemene gegevens
Genootschap : Gereformeerde Kerken in Nederland (Vrijgemaakt)
Gemeente : 's-Hertogenbosch
Plaats : 's-Hertogenbosch
Adres : Evertsenstraat 35
Provincie : Noord-Brabant
Jaar ingebruikname : 1970
Huidige bestemming : kerk
Naam kerk : Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt
Architect : Elemans, Oss
Monument-status : geen
Inventarisatienummer : 16022

Geschiedenis

Rooms-katholieke kerk Maria Geboorte (1971 - 2001)

Sobere moderne kerk zonder toren. Gebouwd als R.K. kerk. In 2001 Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt.

Op 2 mei 1965 werd de R.K. parochie Maria Geboorte opgericht ten behoeve van de katholieken in de nieuw te bouwen wijk de Kruiskamp in 's-Hertogenbosch-West. Voor de uitgestrekte parochie werden twee houten noodkerken gebouwd die al snel bijnamen kregen: de 'bruine kerk' aan de Rijzertlaan en de 'zwarte kerk' aan de Brussellaan. In 1971 werd tenslotte de 'stenen kerk' aan de Evertsenlaan, gewijd aan Maria Geboorte, ingewijd. De houten noodkerken werden toen gesloten en afgebroken. Eind jaren 1990 streefde men naar één kerkgebouw voor de katholieken van de wijken Boschveld, Deuteren en de Kruiskamp.

Eerst werd in 1996 de kerk van O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand gesloten, en vervolgens ging eind 1999 de kerk van Maria Geboorte ook dicht. De parochie kreeg de naam Emmausparochie en de centraal gelegen Sint Annakerk aan de Boschmeersingel fungeerde voortaan als parochiekerk voor het gehele westelijk stadsdeel.

De in 1962 gebouwde Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt was verouderd en voldeed eind jaren 1990 niet meer aan de eisen van deze tijd. Er werden plannen gemaakt voor een renovatie. En toen kwam bij de vorming van de Emmaüsparochie de R.K. Kerk Maria Geboorte beschikbaar. De Vrijgemaakten hebben in 2000 deze uit 1970 daterende kerk gekocht, en op zondag 22 april 2001 is de eerste dienst in het nieuwe onderkomen gehouden. Najaar 2001 is het orgel uit de oude Geref. Vrijgemaakte kerk in de nieuwe geplaatst. Dat orgel moest wel worden aangepast, omdat het nieuwe onderkomen veel lager is.

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt (2001 - )

Voormalige Rooms-Katholieke Maria Geboortekerk, in 2000 Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt. Het in enig verval geraakte kerkgebouw is toen opgeknapt. Daarbij is het interieur enigszins aangepast, met respect voor de originele architectuur, o.a. de oorspronkelijke granietstenen vloer. Verder is de aandachtswand veranderd, b.v. artistiek vormgegeven moderne kansel en doopvont. Links in de zijwand bevindt zich een ook artistiek vormgegeven paneel, dat in de "lijdenstijd" wordt "dichtgeklapt", en op Eerste Paasdag weer wordt "opengeklapt". Links voorin aan de zijwand staat een orgel van de Gebr. Reil, Heerde, ao. 1963, verbouwd in 1983, waarbij speeltafel verplaatst van zijkant naar voorkant. Dit orgel bevond zich dus in het eerdere kerkgebouw van de Geref. Kerk Vrijgemaakt. Opnieuw ingrijpend verbouwd, i.v.m. plaatsing in het huidige gebouw, door Pels & Van Leeuwen Kerkorgelbouw, Den Bosch, en in gebruik genomen 27 oktober 2001. Rechts boven de ingangsdeur van dit complex bevindt zich een gedenksteen met jaartal 1962 en naam "Gereformeerde Kerk". Vermoedelijk is deze steen afkomstig van het vorige kerkgebouw, en de naam daarin later aangebracht. De leden van deze gemeente van de Geref. Kerk Vrijgemaakt hebben zich op zeker moment, tijdens een raadpleging over hoe hun kerkgebouw te noemen, uitgesproken voor de officiële naam "Gereformeerde Kerk" (Dit mede omdat inmiddels het kerkgenootschap "Gereformeerde Kerk" in 's-Hertogenbosch al "Samen op Weg" was geworden, nu PKN).

Medegebruik door de Armeens Evangelische Kerk (The Good Seed).

Afbeeldingen

Rooms-katholieke kerk Maria Geboorte (1971 - 2001)

Exterieur, als Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt)

Interieur Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt)